Η ΕΟΚΕ καταθέτει προτάσεις για την πραγμάτωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την εντολή του ENISA ως οργανισμού της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, να δημιουργήσει πλαίσιο πιστοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να επικεντρωθεί στην εκπαίδευση και την προστασία των χρηστών του διαδικτύου.

Σε γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου με εισηγητές τους Alberto Mazzola και Antonio Longo, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ευρέως τη δέσμη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την ειδική έρευνα του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με «τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», το 73% των χρηστών του διαδικτύου εκφράζει την ανησυχία ότι οι ηλεκτρονικές προσωπικές τους πληροφορίες ενδέχεται να μην φυλάσσονται κατά τρόπο ασφαλή από τους ιστοτόπους και το 65% ότι ενδέχεται να μην φυλάσσονται κατά τρόπο ασφαλή από τις δημόσιες αρχές. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες ανησυχούν για το ενδεχόμενο να πέσουν θύματα διάφορων μορφών εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, και ειδικότερα για το κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή τους (69%), την κλοπή ταυτότητας (69%) και την απάτη μέσω τραπεζικών καρτών και ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (66%).

Για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πλαισίου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, η ΕΟΚΕ προτείνει σειρά πρακτικών μέτρων.

  • Ενίσχυση του ENISA ως οργανισμού της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Η ΕΟΚΕ συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η εντολή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) πρέπει να καταστεί μόνιμη. Ωστόσο, φρονεί επίσης ότι ο ENISA πρέπει να διαθέτει περισσότερους χρηματοπιστωτικούς πόρους και η δράση του να επικεντρώνεται στη στήριξη της ηλε-διακυβέρνησης και της ψηφιακής ταυτότητας ατόμων και οργανισμών.

  • Ευρωπαϊκή πιστοποίηση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να τεθεί σε ισχύ ένα ενωσιακό πλαίσιο πιστοποίησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, με διαφορετικές απαιτήσεις για κάθε διαφορετικό τομέα. Τα συστήματα πιστοποίησης θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και τη γνώση για τις απειλές, ενώ πρέπει να βασίζονται σε κοινά καθορισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ΤΠΕ σε διεθνές επίπεδο.

  • Ο ανθρώπινος παράγοντας: εκπαίδευση και προστασία

Η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να επικεντρώνεται στη βελτίωση των ατομικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο και συνιστά τρεις τομείς δράσης: προγράμματα δια βίου μάθησης και κατάρτισης, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και τη δημιουργία πιστοποιημένου από την ΕΕ προγράμματος σπουδών για τα σχολεία και τους επαγγελματίες. (mp)

Στη φωτογραφία: Ο Alberto Mazzola, εισηγητής, και ο Antonio Longo, συνεισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα την Πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.