Διαθέσιμες Γλώσσες:

Κύριο άρθρο

Αγαπητοί αναγνώστες,

Αυτό είναι το τελευταίο κύριο άρθρο που γράφω ως Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδιος για την Επικοινωνία.

Ήταν δυόμισι χρόνια γεμάτα προκλήσεις, χαρές, ευθύνες και κάμποσες έγνοιες.

Δεν μπορώ εγώ να κάνω τον απολογισμό αυτής της θητείας ως επικεφαλής της Επικοινωνίας του θεσμικού μας οργάνου. Πρώτα, θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ σε όλους με λόγια ευγνωμοσύνης.

Η εργασία στην ΕΟΚΕ είναι για μένα πολύ σοβαρή υπόθεση. Το να είναι κανείς μέλος αυτού του συμβουλευτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σοβαρή ευκαιρία να παρέμβει θετικά στη διαδικασία της οικοδόμησης της Ευρώπης.

Ημερολόγιο

15/03/2018 - 16/03/2018 Βρυξέλλες
Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!
20/03/2018 Σόφια, Βουλγαρία
Ευρωπαϊκή Ημέρα Καταναλωτή
10/04/2018 Βρυξέλλες
ΗΜΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 2018: Συνεργασία
18/04/2018 - 19/04/2018 Βρυξέλλες
Σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ

Εν συντομία

Ενωμένοι στην πολυμορφία: το μέλλον του ευρωπαϊκού πολιτισμού μέσα από τους νέους

Το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενσωματώνεται στον τίτλο της εκδήλωσης «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» (YEYS/Your Europe, Your Say!), η οποία διοργανώνεται για ένατη συνεχή χρονιά και θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Μαρτίου. Η φετινή εκδήλωση νεολαίας της ΕΟΚΕ θα είναι αφιερωμένη στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρώπη συνδέεται άμεσα με μια ειρηνική και ομοσπονδιακή Ευρώπη

Το μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρώπη αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης σε διήμερη διάσκεψη ευρωπαϊκού επιπέδου που διοργάνωσε ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Γιώργος Ντάσης στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα την 1η και τη 2α Μαρτίου. Σε μια αίθουσα γεμάτη με ενεργούς συμμετέχοντες από τα όργανα της ΕΕ, την ελληνική κυβέρνηση, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και πανεπιστήμια, ο Γιώργος Ντάσης επιχειρηματολόγησε με σαφήνεια υπέρ μιας ομοσπονδιακής, ειρηνικής Ευρώπης που προασπίζει την αλληλεγγύη και την ευημερία των πολιτών της.

 

Η νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών με αναπηρία

«Οι γυναίκες με αναπηρία θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα που τους αφορούν και να εκπροσωπούνται ισότιμα σε δημόσιους οργανισμούς», δήλωσαν διάφορες οργανώσεις ατόμων με αναπηρία κατά τη διάσκεψη με θέμα “Γυναίκες με αναπηρία στην ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και επόμενα βήματα” που διοργανώθηκε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Νέα της ΕΟΚΕ

Ο ρόλος της Τουρκίας στην προσφυγική κρίση είναι καίριος αλλά μπορεί να βελτιωθεί

Σε γνωμοδότηση που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου αναφέρει ότι αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Τουρκίας να φιλοξενήσει πάνω από τρία εκατομμύρια πρόσφυγες, αλλά τονίζει ότι η εν λόγω χώρα οφείλει να τους παράσχει άνευ διακρίσεων προστασία, όπως επιβάλλεται από το Διεθνές Δίκαιο.

Η ΕΟΚΕ κλήθηκε να συμμετάσχει στο σχέδιο του Emmanuel Macron για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τους Ευρωπαίους πολίτες

Η ΕΟΚΕ μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στις δημόσιες διαβουλεύσεις που προτάθηκαν από τον Πρόεδρο της Γαλλίας, δεδομένου ότι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται καθημερινά από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ―η οποία παρέχει στην κοινωνία των πολιτών τη δυνατότητα να εκφέρει γνώμη σχετικά με τη διαμόρφωση της Ευρώπης στο ανώτατο επίπεδο― συνάδουν πλήρως με την ιδέα που διαπνέει τις διαβουλεύσεις. Αυτό ήταν το μήνυμα που απηύθυνε η Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας κ. Nathalie Loiseau κατά την ομιλία που εκφώνησε στη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ στις Βρυξέλλες στις 15 Φεβρουαρίου.

Τα διδάγματα της λιτότητας καθιστούν αναγκαία την αλλαγή πολιτικής

Lessons learned

Η μελλοντική διαχείριση κρίσεων πρέπει να επιδιώκει καλύτερη ισορροπία μεταξύ των δημοσιονομικών και των κοινωνικών στόχων προκειμένου να αποφεύγονται οι δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική ικανότητα, τις αγορές εργασίας και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας των πληττόμενων χωρών. Αντί της περιοριστικής λιτότητας, τα όργανα της ΕΕ πρέπει να υλοποιούν πολιτικές που θα επιδιώκουν την οικονομική συνεργασία, την ανάπτυξη και την αλληλεγγύη· τούτο είναι το αίτημα που διατυπώνει η ΕΟΚΕ στη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της με τίτλο Διδάγματα για την αποφυγή αυστηρών πολιτικών λιτότητας στην ΕΕ.

 

Η ΕΟΚΕ καταθέτει προτάσεις για την πραγμάτωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την εντολή του ENISA ως οργανισμού της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, να δημιουργήσει πλαίσιο πιστοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να επικεντρωθεί στην εκπαίδευση και την προστασία των χρηστών του διαδικτύου.

Η μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών

Financial integration

Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της ταχείας υλοποίησης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών επιδοκιμάζοντας τις προτάσεις της Επιτροπής που αποσκοπούν στη μεταρρύθμιση των φορέων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) με τον πολλαπλασιασμό των αρμοδιοτήτων τους και τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησής τους.

Η ΕΟΚΕ ζητά περισσότερες δημόσιες επενδύσεις για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ

Στην πρόσφατη γνωμοδότησή της σχετικά με την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης (ΕΕΑ) για το 2018, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) επισημαίνει τη στρατηγική σημασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δηλώνει όμως ότι τάσσεται υπέρ της αιτιολογημένης επέκτασης της συνεργασίας αυτής, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η οικονομική και κοινωνική όσο και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των μακροοικονομικών πολιτικών της ΕΕ.

H ΕΕ οφείλει να αναλάβει δράση στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οφείλουν να επιδιώξουν τη βελτιστοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ιατρικής τεχνολογίας, δεδομένου ότι σήμερα η απόδοσή της πλήττεται από τον υπερβολικό κατακερματισμό και τις αυξανόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στη σύνοδο ολομέλειας της 14ης Φεβρουαρίου.

Κλιματική δράση: πρέπει να στείλουμε ισχυρό μήνυμα στους μη κρατικούς φορείς

Στη γνωμοδότησή της με θέμα Ενίσχυση της κλιματικής δράσης των μη κρατικών φορέων, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) προτείνει Ευρωπαϊκό Διάλογο, με κύριο στόχο να καταστεί ελκυστικότερη η συμμετοχή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στους διάφορους μη κρατικούς φορείς ώστε να αποτελέσει πάγια πρακτική.

Η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι η πρόταση της Επιτροπής για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ στερείται φιλοδοξίας

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άργησε πολύ και στερείται φιλοδοξίας, συνέπειας και πειστικών μηχανισμών για την αποτελεσματική εφαρμογή της.

Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω: Η ΕΟΚΕ δεσμεύεται να καταστήσει την κυκλική οικονομία πάγια πρακτική

Κηρύσσοντας την έναρξη της Διάσκεψης των ενδιαφερόμενων φορέων της κυκλικής οικονομίας, στις 20 Φεβρουαρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Γιώργος Ντάσης δήλωσε τα εξής: «η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την κοινωνία των πολιτών, πράγμα το οποίο αρχίζει ήδη να συμβαίνει στην πράξη…. Ωστόσο, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα καταστεί ευρέως αποδεκτή. Η επιδίωξη να μην μείνει κανείς πίσω αποτελεί έναν από τους στόχους της Πλατφόρμας ενδιαφερόμενων φορέων για την κυκλική οικονομία, η οποία αποτελεί ζωτικό χώρο για τη διαμόρφωση ενός τέτοιου κοινού οράματος εστιασμένου στη μετάβαση σε μια κυκλική και βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομία».

Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιταχύνουν την ολοκλήρωση της ΟΝΕ

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εργαστούν επειγόντως για μια σταθερή, ευημερούσα και πιο ανθεκτική ΟΝΕ. Ως εκ τούτου, χρειάζονται περαιτέρω μέτρα σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο: αυτό είναι ένα από τα κύρια συμπεράσματα της δημόσιας συζήτησης που διοργάνωσε η ΕΟΚΕ με θέμα την ολοκλήρωση της ΟΝΕ.

Η ΕΟΚΕ στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιομηχανίας

«Οι προκλήσεις για την ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι πρωτοφανείς και κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει μόνο του· αλλά οι ευκαιρίες είναι επίσης ασύλληπτες και οφείλουμε να τις αδράξουμε είτε για να διατηρήσουμε την πρωτοκαθεδρία μας στους πολυάριθμους τομείς στους οποίους πρωτοστατούμε είτε για να την ανακτήσουμε σε περίπτωση που τείνουμε σχεδόν να την χάσουμε εξαιτίας των ανταγωνιστών μας».

Νέα των Ομάδων

Οι εργοδότες θα συζητήσουν μέτρα για τη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων

από την Ομάδα Εργοδοτών

Η Ομάδα Εργοδοτών, από κοινού με τις κυριότερες βουλγαρικές ενώσεις εργοδοτών, διοργανώνει διάσκεψη στη Σόφια (Βουλγαρία), στις 22 Μαρτίου, με τίτλο «Γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας – από επιχειρηματική σκοπιά». Οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και θα συζητήσουν απτές λύσεις για την άμβλυνση του χάσματος δεξιοτήτων. Η εκδήλωση αυτή εμπίπτει στο πρόγραμμα της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κ. Gabriele Bischoff για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, γιορτάζουμε τις γυναίκες, έχοντας κατά νου όχι μόνο όσα έχουμε επιτύχει, αλλά και όσα απομένουν να γίνουν. Εφέτος, η Ομάδα Εργαζομένων επικεντρώνεται κυρίως στους άνδρες. Γιατί όμως δίνουμε έμφαση στους άνδρες επ’ ευκαιρία μιας ημέρας που τιμά τις γυναίκες; Διότι η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο γυναικείο ζήτημα. Χωρίς τη δέσμευση των ανδρών δεν θα επιτύχουμε ποτέ πραγματική ισότητα των φύλων.

Η Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ ζητεί καινοτομία στην κοινωνία των πολιτών

από την Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ

Στην έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου παρουσιάστηκε η μελέτη με θέμα Η μελλοντική εξέλιξη της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030. Η ΕΟΚΕ ανέθεσε στο Κέντρο Υπηρεσιών Ενημέρωσης, Συνεργασίας και Ανάπτυξης των ΜΚΟ (CNVOS - Σλοβενία) και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Ενώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ENNA) την εκπόνηση της μελέτης. 

Προσεχώς / Πολιτιστικές εκδηλώσεις της ΕΟΚΕ

Το κυριλλικό αλφάβητο - το νέο αλφάβητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο πλαίσιο της Βουλγαρικής Προεδρίας της ΕΕ, η ΕΟΚΕ φιλοξενεί, από τις 15 Μαρτίου έως τις 24 Μαΐου 2018, την έκθεση με τίτλο «Το κυριλλικό αλφάβητο - το νέο αλφάβητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Η έκθεση παρουσιάζει μια σειρά από αφίσες τις οποίες δημιούργησαν σπουδαστές του τμήματος «Βιβλίο και έντυπες γραφικές τέχνες» (Department of Books and Print Graphics) της Εθνικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Βουλγαρίας το 2007, με την ευκαιρία της προσχώρησης της Βουλγαρίας στην ΕΕ. (ck)