Ο Πρόεδρος κ. Ντάσης συμμετέχει στην τελετή απονομής των βραβείων «Silver Rose Awards» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) κ. Γιώργος Ντάσης συμμετείχε στις 23 Ιανουαρίου στην 15η τελετή απονομής των βραβείων «Silver Rose Awards» (Αργυρό τριαντάφυλλο) που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη SOLIDAR, σε συνεργασία με την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Ο κ. Ντάσης, του οποίου η Προεδρία διακρίνεται για την επιδίωξη μιας πιο αλληλέγγυας Ευρώπης, εξέφρασε τη στήριξη ―τόσο τη δική του προσωπική όσο και εκείνη της ΕΟΚΕ― στο έργο που επιτελεί η SOLIDAR για την οικοδόμηση μιας δικαιότερης Ευρώπης: «Η αλληλεγγύη υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους στους οποίους στηρίχθηκε η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος».

Η SOLIDAR είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 60 και πλέον οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από 27 διαφορετικές χώρες το οποίο δραστηριοποιείται για την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης τόσο στην Ευρώπη όσο και σε όλον τον κόσμο. Από το έτος 2000, η SOLIDAR διοργανώνει την τελετή απονομής των βραβείων «Silver Rose Awards», με στόχο την ανάδειξη του έργου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των μεμονωμένων ατόμων για την επινόηση σχεδίων και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην οικοδόμηση ενός πιο δίκαιου και αλληλέγγυου κόσμου.