Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Γιώργος Ντάσης συναντά τον Πρόεδρο του ΟΚΠΣ Patrick Bernasconi

Ο Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), και ο Patrick Bernasconi, Πρόεδρος του γαλλικού Οικονομικού, Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Συμβουλίου (ΟΚΠΣ), συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 17 Ιανουαρίου για να παρουσιάσουν μια πρώτη αξιολόγηση της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων των οποίων ηγούνται και να διερευνήσουν τις δυνατότητες για περαιτέρω κοινές δραστηριότητες.

Η ΕΟΚΕ και το ομόλογό της όργανο στη Γαλλία σκοπεύουν να συνεχίσουν τις κοινές προσπάθειες για ενίσχυση της φωνής της κοινωνίας των πολιτών πάνω σε βασικά κοινωνικά ζητήματα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες της Ευρώπης.

Από την υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης τον Ιούνιο του 2017 και μετά, οι δύο πρόεδροι έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές δραστηριότητες, οι οποίες τόνισαν τις ευθυγραμμισμένες θέσεις τους πάνω σε δύο ιδιαίτερα επίκαιρα ευρωπαϊκά ζητήματα.

Σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, τόνισαν την ανάγκη να αποφευχθεί πάση θυσία η υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη.

Σχετικά με την κλιματική αλλαγή, επεσήμαναν την ανάγκη για κλιματική δικαιοσύνη, παροτρύνοντας την ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις να υιοθετήσουν μέτρα που θα προστατεύουν τα πιο ευάλωτα και φτωχά κοινωνικά στρώματα, τα οποία πολύ συχνά επηρεάζονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή παρότι έχουν το μικρότερο μερίδιο ευθύνης γι αυτή. (dm)