Η ΕΟΚΕ ζητά χρηματοοικονομική ασφάλιση για την αποζημίωση θυμάτων απάτης στον κυβερνοχώρο

Η βελτίωση της νομικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης στον κυβερνοχώρο είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, επισημαίνει η ΕΟΚΕ σε πρόσφατη γνωμοδότηση που αξιολογεί το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ ζητά περισσότερες διασφαλίσεις για την προστασία των χρηστών ψηφιακών μέσων πληρωμής και υποχρεωτικά μέτρα πρόληψης, ώστε οι χρήστες να έχουν επίγνωση των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι παραβάτες του κυβερνοχώρου.

Ο Victor Alistar, εισηγητής της γνωμοδότησης, επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, επισημαίνει ωστόσο πως χρειάζονται μέτρα που θα υπερβαίνουν τη συνεργασία σε ερευνητικό και δικαστικό επίπεδο μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου.

Η ΕΟΚΕ προτείνει υποχρέωση για τα κράτη μέλη να θεσπίσουν χρηματοοικονομική ασφάλιση για την αποζημίωση των θυμάτων απάτης στον κυβερνοχώρο που αφορά κάρτες πληρωμής. Η εν λόγω χρηματοοικονομική ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει εξίσου ιδιώτες και ΜΜΕ.

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει νομική υποχρέωση οι οικονομικοί φορείς να κοινοποιούν περιστατικά απάτης στον κυβερνοχώρο, ώστε οι προσπάθειες καταπολέμησής της να έχουν θετικά αποτελέσματα.

Η απάτη στον κυβερνοχώρο που αφορά ψηφιακά μέσα πληρωμής, τα οποία έχουν εκδοθεί εντός της ζώνης του ευρώ, αποτελεί μείζον ζήτημα. Σύμφωνα με έκθεση της ΕΚΤ, το 2013 το ποσό ανήλθε στα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Έκτοτε, ολοένα και αυξάνεται.

Από τους περισσότερο ευάλωτους τομείς είναι εκείνος της καταβολής των ταξιδιωτικών εξόδων: αεροπορικών και σιδηροδρομικών εισιτηρίων, εξόδων διαμονής και άλλων συναφών συναλλαγών. Από αυτό το είδος απάτης επωφελούνται, μεταξύ άλλων, άτομα ή οργανώσεις που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες.

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η πρόληψη οφείλει να συμβάλει στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου για την πλαστογράφηση ψηφιακών μέσων πληρωμής: στα κράτη μέλη, οι αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να διοργανώνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και να εξηγούνται τα αίτια, οι κίνδυνοι, καθώς οι τρόποι με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να προστατευθούν από την απάτη στον κυβερνοχώρο.(dm)