Η ΕΟΚΕ είναι διχασμένη όσον αφορά την απόσπαση των εργαζομένων στις μεταφορές. Η Ομάδα Εργοδοτών αντίθετη στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ

Της Ομάδας Εργοδοτών της ΕΟΚΕ

Η Ομάδα Εργοδοτών δεν υποστήριξε τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα «Χρόνος οδήγησης και περίοδοι ανάπαυσης, χρόνος εργασίας και απόσπαση εργαζομένων». Για την Ομάδα, η γνωμοδότηση δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τις διαφορετικές απόψεις εντός της ΕΟΚΕ όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για την απόσπαση των εργαζομένων.

«Η εφαρμογή κανόνων περί απόσπασης στις διεθνείς οδικές μεταφορές συνιστά προστατευτισμό και περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία. Δυστυχώς, το έγγραφο που υιοθέτησε η ΕΟΚΕ δεν αντικατοπτρίζει αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις. Η ενιαία αγορά της ΕΕ εκτίθεται σε σοβαρό κίνδυνο και χιλιάδες ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών θα πληγούν», ανέφερε ο Jacek P. Krawczyk, πρόεδρος της Ομάδας Εργοδοτών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα μέλη της Ομάδας Εργοδοτών επεσήμαναν πολυάριθμες αντιφάσεις στην πρόταση της Επιτροπής για την απόσπαση των οδηγών. Χωρίς ικανές υποδομές, οι αυστηρότεροι κανόνες θα αποβούν αντιπαραγωγικοί και δεν θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας.

Τα μέλη επεσήμαναν ότι οι προτεινόμενοι κανόνες θα δημιουργήσουν αβεβαιότητα και πρόσθετη γραφειοκρατία τόσο για τους οδηγούς όσο και για τις επιχειρήσεις. Τόνισαν δε την ανακρίβεια ορισμών στην νομοθεσία, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε παράλογες καταστάσεις.

Η ομάδα κατέθεσε σειρά τροπολογιών στη γνωμοδότηση, ωστόσο δεν έλαβαν τη στήριξη του εισηγητή και της πλειοψηφίας των μελών της ΕΟΚΕ. Η γνωμοδότηση εγκρίθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2018, κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας της ΕΟΚΕ, με 193 ψήφους υπέρ, 89 κατά και 17 αποχές.(lj)