Η κοινωνία των πολιτών στην ΕΕ: μελλοντικά σενάρια για το 2030 - έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων στην έδρα της ΕΟΚΕ

από την Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ

Μετά τη δεύτερη ημέρα της συνόδου ολομέλειας του Φεβρουαρίου, η Ομάδα ΙΙΙ θα φιλοξενήσει την έκτακτη συνεδρίασή της με θέμα «Η κοινωνία των πολιτών στην ΕΕ: μελλοντικά σενάρια για το 2030» στην έδρα της ΕΟΚΕ (αίθουσα JDE62).

Στόχος της συνεδρίασης είναι η παρουσίαση μελέτης με τίτλο «Η μελλοντική εξέλιξη της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030», που προωθείται σε συνεργασία με την Ομάδα Συνδέσμου. Η εκπόνηση της μελέτης ανατέθηκε από την ΕΟΚΕ στο CNVOS (Κέντρο Υπηρεσιών Ενημέρωσης, Συνεργασίας και Ανάπτυξης των ΜΚΟ - Σλοβενία) και το ENNA (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Ενώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών).

Βασισμένη σε δευτερογενή έρευνα πρόσφατων αναλύσεων και μελετών, συνεντεύξεις και δημοσκοπήσεις, η μελέτη περιγράφει τη σημερινή κατάσταση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος της είναι να εξετάσει τις κύριες προκλήσεις για τις ΟΚΠ και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Αναπτύσσει πέντε σενάρια γύρω από μείζονες παράγοντες αλλαγής και περιλαμβάνει πολυάριθμες συγκεκριμένες συστάσεις και συμπεράσματα.

Στην εκδήλωση θα παραστούν μέλη της ΕΟΚΕ και εκπρόσωποι οργανώσεων της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, ενώ συντονίστρια θα είναι η Daniela Vincenti, αρχισυντάκτρια του EURACTIV. Στους ομιλητές περιλαμβάνονται ο Ramón Luis Valcárcel Siso, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΟΚΕ και την ΕτΠ, ο Paweł Świeboda, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτικής Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι πρόεδροι των ομάδων της ΕΟΚΕ και επιφανείς εκπρόσωποι του πανεπιστημιακού κόσμου. (ih)