Ποιά η θέση του πολιτισμού στο μέλλον της Ευρώπης; Οι έφηβοι της Ευρώπης απαντούν στις Βρυξέλλες

Σε διάστημα πέντε εβδομάδων, μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) θα επισκεφθούν επιλεγμένα σχολεία των χωρών τους για να τα προετοιμάσουν τους μαθητές για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή» (YEYS / Your Europe, Your Say!), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 Μαρτίου 2018.

Τα μέλη της ΕΟΚΕ θα συνεργαστούν με τους μαθητές πριν από την εκδήλωση του Μαρτίου για να προετοιμάσουν μαζί τις απαντήσεις σε ορισμένα καίρια ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως:

  • Τι είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός; Είναι μόνο το άθροισμα των εθνικών παραδόσεων ή υπάρχουν κοινές αξίες που μας κάνουν όλους Ευρωπαίους;
  • Τι επίδραση έχουν ο πολιτισμός και οι πολιτισμικές ανταλλαγές στη ζωή των μαθητών;
  • Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει τον πολιτισμό (κινηματογράφος, μουσική, χορός, λογοτεχνία, θέατρο κ.λπ.) και να προστατεύσει καλύτερα τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς;
  • Ποια θα μπορούσε να είναι η συμβολή του πολιτισμού στην οικονομική αναγέννηση των πόλεων και των περιφερειών της Ευρώπης;
  • Πώς θα μπορούσε η αναγέννηση αυτή να δώσει καινούριες ευκαιρίες στους νέους, με τη μορφή νέων θέσεων εργασίας;

Φέροντας τον τίτλο «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή», η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τη φωνή της κοινωνίας πολιτών σε ενωσιακό επίπεδο, και είναι η πιο εμβληματική της εκδήλωση για τη νεολαία. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επιδιώκει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις, οι εμπειρίες και οι ιδέες της νέας γενιάς κατά τη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ. (ks)