Η βουλγαρική ένωση NAIA, που κατέκτησε το τρίτο βραβείο, καταπολεμά εδώ και 20 χρόνια την ενδοοικογενειακή βία σε μικρές μειονεκτούσες κοινότητες, συνεχίζοντας το πρόγραμμά της για την παροχή κοινωνικής πρόνοιας σε θύματα που βρίσκονται σε δεινή θέση. Παράλληλα, όπως εξηγεί σε αυτή τη συνέντευξη η Svetla Sivcheva, η NAIA επικεντρώνεται στην πρόληψη και δουλεύει με μικρά παιδιά για τη διερεύνηση τρόπων κατάρριψης και υπέρβασης των κοινωνικών στερεοτύπων ώστε να ανοίξουν τους ορίζοντές τους και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

ΕΟΚΕ Info: Τι σημαίνει αυτό το βραβείο για εσάς και την οργάνωσή σας;

Svetla Sivcheva: Το βραβείο αυτό είναι πολύ σημαντικό για την οργάνωσή μας, που εργάζεται εδώ και 20 χρόνια για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, πείθοντας ολοένα και περισσότερους ότι πρόκειται για ένα κοινωνικό και όχι ιδιωτικό πρόβλημα και ότι η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών αποτελεί ευθύνη του κράτους, των θεσμών και κάθε μεμονωμένου ατόμου. Η οργάνωσή μας εργάζεται με ευπαθείς ομάδες από μικρές πόλεις και χωριά με πολυάριθμα κοινωνικά προβλήματα: φτώχεια, ανεργία, πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και έλλειψη υγειονομικής περίθαλψης. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να προασπιστεί κανείς τα δικαιώματα των γυναικών, να τις χειραφετήσει, να τις εμπνεύσει ώστε να πιστέψουν στις δυνάμεις τους και να τις βοηθήσει να επιτύχουν την κοινωνική και οικονομική τους ολοκλήρωση. Παρά τις δυσκολίες αυτές επιμείναμε, και το βραβείο αναγνωρίζει την επιμονή και την αντοχή μας και χαιρετίζει τις προσπάθειές μας να δείξουμε πόσο σημαντικό και πολύτιμο είναι για την κοινωνία να παρέχει ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες και τους άνδρες.

Τι συμβουλές θα δίνατε σε άλλες οργανώσεις για την επίτευξη αποτελεσμάτων με αντίστοιχες δραστηριότητες και προγράμματα;

Ελάχιστες συμβουλές θα μπορούσα να δώσω διότι έχουν ήδη γίνει πολλά από την κοινωνία πολιτών επί του θέματος, αν και δεν βρίσκονται πάντοτε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ή στο στόχαστρο των πολιτικών ιθυνόντων. Μη κυβερνητικές οργανώσεις και μεμονωμένοι πολίτες δοκιμάζουν συνεχώς νέες ιδέες και διαμορφώνουν ορθές πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και εμπειρογνωμοσύνη. Ελπίζουμε ότι το έργο της κοινωνίας πολιτών θα οδηγήσει σε προβληματισμό σχετικά με απτές και αποτελεσματικές κρατικές πολιτικές που θα καταστήσουν σαφές ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί προτεραιότητα και ότι υπάρχει βούληση στο υψηλότερο επίπεδο για την προώθηση και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες και τους άνδρες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Σε ορισμένα κράτη μέλη, υπήρξαν υπαναχωρήσεις όσον αφορά την πρόληψη της βίας λόγω φύλου και την επίτευξη της·ισότητας των φύλων, πράγμα ιδιαίτερα ανησυχητικό. Ευελπιστούμε στην επίδειξη σαφούς πολιτικής βούλησης, στο επίπεδο τόσο της ΕΕ όσο και των επιμέρους κυβερνήσεων, για την προάσπιση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας ευκαιριών γυναικών και ανδρών.

Πώς θα χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο χρηματικό έπαθλο για να βοηθήσετε περαιτέρω την κοινότητα στην οποία απευθύνεστε;

Θα το χρησιμοποιήσουμε με σκοπό να διασφαλίσουμε το Πρόγραμμά μας για την ισότητα των φύλων. Η οργάνωσή μας δεν διαθέτει σημαντικούς χρηματοοικονομικούς πόρους και οι υπηρεσίες που παρέχονται στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας αποτελούν πάντοτε προτεραιότητα και δεν μπορούν να διακοπούν. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη ισότητας μεταξύ των φύλων. Θα χρησιμοποιήσουμε τη χρηματοδότηση για να επιδιώξουμε την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών, αλλά και για να εργαστούμε με γυναίκες επιχειρηματίες και να προωθήσουμε τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών στην πολιτική και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Με αυτούς τους χρηματοοικονομικούς πόρους, θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε και να υποστηρίξουμε περισσότερες γυναίκες προερχόμενες από μικρές και κλειστές κοινότητες, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό.

Στο πρόγραμμά σας συμμετέχουν γονείς και παιδιά προσχολικής ηλικίας. Γιατί είναι σημαντικό να μιλήσουμε στα μικρά παιδιά για την ισότητα των φύλων; Πώς τα παραμύθια τα βοηθούν να κατανοήσουν τη σημασία της ισότητας μεταξύ των γυναικών και των ανδρών;

Το πρόβλημα στο οποίο εστιάζουμε είναι η επικράτηση στερεοτύπων σχετικά με το φύλο από μικρή ηλικία μέσω της επιρροής των γονέων, των εκπαιδευτικών και των άλλων παιδιών. Πολλά από τα πολιτιστικά στερεότυπα και τα κοινωνικά σύμβολα που μαθαίνουν τα παιδιά στην προσχολική ηλικία τα συνοδεύουν κατά την ενηλικίωσή της και καθίστανται ο κανόνας. Το γεγονός αυτό εμποδίζει τα αγόρια και τα κορίτσια να εκφράζονται ελεύθερα και τα ενθαρρύνει να συμπεριφέρονται κατά τον τρόπο που θεωρείται κοινωνικά αποδεκτός. Για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, είναι σημαντικό τα παιδιά να ενθαρρύνονται από μικρή ηλικία να βλέπουν τις γυναίκες και τους άνδρες σε ρόλους πέραν των παραδοσιακών, να αξιολογούν τις δυνατότητες και τις ικανότητές τους και να πιστεύουν ότι οι γνώσεις και τα προσόντα τους είναι ίσης αξίας και σημασίας για την κοινωνία.

Τα κλασικά παιδικά παραμύθια αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο για την προσέγγιση διαφόρων ζητημάτων με τα μικρά παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας γυναικών και ανδρών, με λέξεις που γίνονται αντιληπτές και κατανοητές από αυτά. Δουλεύουμε με τα παραμύθια και τους ήρωές τους με στόχο να διανοίξουμε νέες ευκαιρίες για τα κορίτσια και τα αγόρια ―προσόντα, ενδιαφέροντα και δυνατότητες που θα τα βοηθήσουν να εκπληρώσουν μη στερεότυπους ρόλους σε προσωπικό επίπεδο και να αναγνωριστούν ως εξίσου πολύτιμα και σημαντικά.