Το πραγματικό νόημα του ονόματος: η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων με τη βοήθεια της τοπωνυμιολογίας

Η ιταλική οργάνωση Toponomastica femminile, στην οποία απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο, έχει δεσμευθεί για την καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων μέσω της επιλογής των ονομάτων επιφανών γυναικών ως τοπωνυμίων, ιδίως για οδούς, πλατείες και πάρκα πόλεων. Η Maria Pia Ercolini υποστηρίζει ότι αυτή η συμβολική αναγνώριση της συνεισφοράς τους στην εκάστοτε κοινότητα μπορεί να συντελέσει σημαντικά στη διασφάλιση της θέσης που δικαιούνται οι γυναίκες στην κοινωνία.

ΕΟΚΕ Info: Τι σημαίνει αυτό το βραβείο για εσάς και την οργάνωσή σας;

Maria Pia Ercolini:Η αναγνώριση του έργου μας από την ΕΕ παρέχει στην οργάνωσή μας το απαιτούμενο κύρος για τη σύσταση διεθνών δικτύων και την εξαγωγή ορθών πρακτικών.

Τι συμβουλές θα δίνατε σε άλλες οργανώσεις για την επίτευξη αποτελεσμάτων με αντίστοιχες δραστηριότητες και προγράμματα;

Θα τους πρότεινα να συμμετέχουν σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς ομάδες και πρωτοβουλίες παντός είδους, εξαίροντας πάντοτε το έργο των γυναικών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η προβαλλόμενη εικόνα και η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων οργανώσεων, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται το αίσθημα της συμμετοχής στα κοινά και ενθαρρύνονται οι πάντες να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και να δραστηριοποιηθούν για την οικοδόμηση της κοινωνίας και τη δημιουργία δικτύων.

Πώς θα χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο χρηματικό έπαθλο για να βοηθήσετε περαιτέρω την κοινότητα στην οποία απευθύνεστε;

Πρόθεσή μας είναι να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων προσβάσιμη σε όλους, να μεριμνήσουμε για τη διαφάνεια και την προβολή των περιφερειακών πολιτικών που άπτονται της τοπωνυμιολογίας, για τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων μας μέσω της υλοποίησης ενός πολύγλωσσου ιστοτόπου με χάρτες και δυνατότητα γεωεντοπισμού των οδών που φέρουν ονόματα γυναικών, για τη δημοσίευση «γυναικείων» διαδρομών σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και για την παροχή συμβουλών και τη συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες διοικήσεις και ενώσεις.

Ποιος είναι, κατά την άποψή σας, ο καλύτερος τρόπος αντίκρουσης των στερεοτύπων λόγω φύλου και μείωσης των προκαταλήψεων; Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι η αντιμετώπιση των στερεοτύπων σε ένα πιο συμβολικό ή υποσυνείδητο επίπεδο θα μπορούσε να συμβάλει στην κατάρριψη των εσφαλμένων αντιλήψεων και των προκαταλήψεων σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία;

Για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, οφείλουμε να δράσουμε σε διάφορα επίπεδα, με τη συμμετοχή όλων των ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων και των επαγγελματικών κατηγοριών, ανεξαρτήτως φύλου, και να αποφύγουμε τον αποκλεισμό των ατόμων που επιδεικνύουν ενδεχομένως απροθυμία. Οι προκαταλήψεις απορρέουν από σύμβολα και είναι ριζωμένες σε εικόνες και πρότυπα που δεν αντικατοπτρίζουν την πολυσχιδή διάσταση των ατόμων και των φύλων· η υπερνίκηση των ενστικτωδών αντιδράσεων και η αλλαγή συμπεριφοράς προϋποθέτουν την αντικειμενική παρατήρηση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων.