Στις 12 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) απένειμε βραβεία σε πέντε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που υπερασπίζονται τις ίσες ευκαιρίες ανδρών και γυναικών, ευαισθητοποιούν σχετικά με τις δυνατότητες και τα επιτεύγματα των γυναικών και συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία και την οικονομία της Ευρώπης. ο χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ διανεμήθηκε μεταξύ πέντε βραβευμένων πρωτοβουλιών. Η ιταλική οργάνωση «Associazione Toponomastica femminile» (Ένωση για τα γυναικεία τοπωνύμια) έλαβε το πρώτο βραβείο ύψους 14.000 ευρώ. Οι τέσσερις επιλαχούσες πρωτοβουλίες, στην καθεμία εκ των οποίων απονεμήθηκε χρηματικό έπαθλο ύψους 9.000 ευρώ, κατατάσσονται με την ακόλουθη σειρά: η πρωτοβουλία «Οι Πολωνές απεργούν» (Polish Women Strike), η Βουλγαρική Ένωση «Naia» με το έργο «Παιδικά παραμύθια» (Fairy Tales), η Φινλανδική Ένωση λογισμικού και ηλεκτρονικού επιχειρείν (Finnish Software and eBusiness Association) με το πρόγραμμά της «Γυναικείος κώδικας» (Women’s Code) και η οργάνωση «Ο Σύνδεσμος των Βρυξελλών» (The Brussels Binder) από το Βέλγιο.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υποψηφίους ―τους νικητές που είναι παρόντες σήμερα και όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες― για τις εντυπωσιακές και εμπλουτιστικές υποψηφιότητές τους. Τα έργα τους δείχνουν ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να τηρήσει τη δέσμευση που έχει αναλάβει με στόχο να καταστεί η κοινωνία πραγματικά ισότιμη για τις γυναίκες και τους άνδρες. Χάρη σε τέτοια έργα επιτυγχάνεται σιγά-σιγά η αλλαγή νοοτροπίας. Ο αποκλεισμός των γυναικών από τον δημόσιο βίο και τις θέσεις επιρροής κρίνεται ολοένα και περισσότερο απαράδεκτος και τα στερεότυπα σχετικά με τους ρόλους των γυναικών θεωρούνται παρωχημένα», επεσήμανε Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier κατά την τελετή απονομής.

Η Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδια για την επικοινωνία, Isabel Caño Aguilar, δήλωσε: «Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι, φέτος, το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών έχει θέμα τη χειραφέτηση των γυναικών. Οι υποψήφιες πρωτοβουλίες επιδιώκουν όλες τη γυναικεία χειραφέτηση. Ξεκινούν με τα μικρά παιδιά και με τις αντιλήψεις που μας επηρεάζουν έμμεσα σε καθημερινή βάση, όταν περπατούμε στο δρόμο ή παρακολουθούμε μια διάσκεψη. Καταπολεμούν τον οριζόντιο διαχωρισμό στην αγορά εργασίας σε ανδροκρατούμενους τομείς, όπως η πληροφορική. Μάχονται κατά ης ανισότητας απευθυνόμενες είτε στο υποσυνείδητό μας, μέσω της ονομασίας των οδών, είτε με βροντερή φωνή για να γίνουν ακουστές στις πόλεις τους».

Η νικήτρια του φετινού βραβείου, η Ένωση για τα γυναικεία τοπωνύμια (Associazione Toponomastica femminile), επιδιώκει να εξασφαλίσει στις γυναίκες τη δημόσια αναγνώριση που συχνά απουσιάζει ή αναμένεται εδώ και καιρό, μέσω ευαισθητοποίησης σχετικά με τη συμβολή των γυναικών στην κοινωνία και την ιστορία. Πεπεισμένη ότι η τοπωνυμιολογία ―η μελέτη των τοπωνυμίων― αποτελεί ικανοποιητική ένδειξη δείκτη του τρόπου με τον οποίο μια κοινωνία αναγνωρίζει την αξία των μελών της, η οργάνωση αυτή επιδιώκει να δοθούν τα ονόματα περισσότερων επιφανών γυναικών σε δημόσιους αστικούς χώρους.

Πρόσφατες έρευνές της σχετικά με τα ονόματα των δημόσιων χώρων στο 90% περίπου των ιταλικών δήμων έδειξαν ότι για κάθε 100 οδούς που φέρουν ονόματα ανδρών, μόλις 7,8 έχουν ονόματα γυναικών, εκ των οποίων το 60% αφορά θρησκευτικές προσωπικότητες. Απουσιάζουν σχεδόν εντελώς τα ονόματα διάσημων γυναικών επιστημόνων, επιχειρηματιών, καλλιτεχνών και αθλητριών, και αυτό ακριβώς επιδιώκει να αλλάξει η Ένωση για τα γυναικεία τοπωνύμια.

Το έργο βρήκε εξαιρετικά θετική ανταπόκριση με τη συμμετοχή πολλών δήμων και, πλέον, η οργάνωση αυτή συνεργάζεται με άλλες ενώσεις από άλλα μέρη της Ευρώπης για τη διάδοση των εν λόγω ορθών πρακτικών.

Κατά την αποδοχή του βραβείου, η Maria Pia Ercolini, πρόεδρος της Ένωσης για τα γυναικεία τοπωνύμια, δήλωσε: «Χρειαζόμαστε νόμους για να αλλάξουμε την κοινωνία αλλά, για την αλλαγή νοοτροπίας σε βάθος χρόνου, οι νόμοι πρέπει να υποστηρίζονται από παράλληλη αλλαγή αντιλήψεων, προκειμένου να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. Δεν δίνουμε απλά μια φεμινιστική μάχη, αλλά μια μάχη για την κοινωνία με βάση την αλληλεγγύη και τον πολιτισμό».

Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στην πρωτοβουλία Οι Πολωνές απεργούν (Polish Women's Strike), το μεγαλύτερο κίνημα γυναικών στην Πολωνία, το οποίο έγινε πρώτη είδηση με την Απεργία της Μαύρης Δευτέρας το 2016. Με διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και πορείες, το κίνημα απαιτεί περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες και καταδικάζει την καταστολή βασικών αξιών και ελευθεριών εκ μέρους της κυβέρνησης. Τώρα πλέον επιδιώκει τη χειραφέτηση των απλών γυναικών στις μικρές και μεσαίες πολωνικές πόλεις.

Την τρίτη θέση κατέκτησε το έργο Παιδικά παραμύθια (Fairy Tales) από τη Βουλγαρία. Το έργο αυτό υλοποιείται από την ένωση NAIA και χρησιμοποιεί κλασικά παιδικά παραμύθια για να καταπολεμήσει τους στερεότυπους ρόλους των φύλων που ενσταλάσσονται στα κορίτσια και τα αγόρια από την πιο νεαρή ηλικία διαμορφώνοντας έτσι τη νοοτροπία τους και περιορίζοντας τις μελλοντικές ευκαιρίες και επιλογές τους.

Την τέταρτη θέση κατέλαβε ο Γυνακείος Κώδικας (Women’s Code) ή #mimmitkoodaa, ένα πρόγραμμα που διαμόρφωσε η Φινλανδική Ένωση λογισμικού και ηλεκτρονικού επιχειρείν (Finnish Software and e-business Association) για να διαλύσει το μύθο ότι όλοι οι αρμόδιοι ανάπτυξης λογισμικού είναι εξ ορισμού άνδρες. Το πρόγραμμα αυτό ενθαρρύνει τις γυναίκες να αναζητήσουν ευκαιρίες στον κλάδο του λογισμικού και να στραφούν σε καλύτερα αμειβόμενες σταδιοδρομίες στο μέλλον.

Το πέμπτο βραβείο απονεμήθηκε στην πρωτοβουλία ο Σύνδεσμος των Βρυξελλών (The Brussels Binder), μια βάση δεδομένων για γυναίκες πολιτικούς εμπειρογνώμονες. Τη βάση δεδομένων διευθύνει ομάδα εθελοντών που υποστηρίζει την καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στις συζητήσεις ευρωπαϊκής πολιτικής προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι νόμοι και οι πολιτικές της ΕΕ δεν παραβλέπουν τις ανάγκες και τις απόψεις των γυναικών. Στόχος είναι να αποτελέσει ο Σύνδεσμος των Βρυξελλών κομβικό σημείο αναφοράς για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα πάνελ και τα μέσα ενημέρωσης, τόσο στις Βρυξέλλες και σε όλη την ΕΕ.

Το θέμα του φετινού βραβείου ήταν «Περισσότερες γυναίκες στην ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία!» και προσέλκυσε 177 υποψηφιότητες, τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό στην 11ετή ιστορία του βραβείου, μόλις μετά το θέμα του 2016 για τη μετανάστευση. Οι υποψηφιότητες προήλθαν από 27 κράτη μέλη και έδειξαν το εκτεταμένο ενδιαφέρον των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την ανάληψη δράσης με σκοπό την καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων που είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένες στην Ευρώπη.

Το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών απονέμεται στις «κορυφαίες πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών». Κάθε χρόνο, το βραβείο καλύπτει μια διαφορετική πτυχή του έργου της ΕΟΚΕ. Το θέμα του Βραβείου για το 2018 ήταν «Ευρωπαϊκές αξίες, ταυτότητες και πολιτιστική κληρονομιά ως συνδετικός κρίκος των Ευρωπαίων».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Βραβείο της κοινωνίας πολιτών για το 2019 θα βρείτε εδώ. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο παρουσίασης των βραβευμένων πρωτοβουλιών εδώ.