Οι γυναίκες πετούν με τη SWANS

Η οργάνωση που βοηθάει μειονεκτούσες πλην ταλαντούχες γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση προκειμένου να βελτιώσουν τις ευκαιρίες για μια ικανοποιητική σταδιοδρομία θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα του βραβείου για να προσεγγίσει περισσότερες δυνητικά επιτυχημένες γυναίκες, αναφέρει η Martina Dudzinski της οργάνωσης SWANS.

ΕΟΚΕ Info: Τι σημαίνει αυτό το βραβείο για εσάς και την οργάνωσή σας.

SWANS: Η αναγνώριση του έργου μας με την απονομή ενός τόσο υψηλού κύρους βραβείου, όπως το βραβείο της κοινωνίας των πολιτών της ΕΟΚΕ, στέλνει ένα εξαιρετικά πολύτιμο μήνυμα σε όλες τις γυναίκες από οικογένειες μεταναστών, αλλά ιδίως αυτές που συμμετέχουν στα σεμινάριά μας, καθιστώντας σαφές ότι τυγχάνουν υποστήριξης και εκτίμησης και προτρέποντάς τες να ακολουθήσουν την πορεία που έχουν επιλέξει.

Τι συμβουλές θα δίνατε σε άλλες οργανώσεις για να έχουν αποτέλεσμα με αντίστοιχες δραστηριότητες και προγράμματα;

Όταν μιλάμε για τη συμβολή στην κοινωνία πολιτών, το αληθινό πάθος και η υποκίνηση αποτελούν τους πιο καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας. Πρέπει να πιστεύεις σθεναρά σε αυτό που κάνεις, καθώς - σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα, για παράδειγμα - δεν υφίστανται άλλοι παράγοντες, όπως ο χρηματικός, για να σε ωθήσουν. Η αυθεντικότητα που συνοδεύει την πίστη σου σε αυτό που κάνεις θα μεταδώσει τον ενθουσιασμό σου και θα σε βοηθήσει να επιτύχεις τους στόχους σου.

Πώς θα χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση για να βοηθήσετε περαιτέρω την κοινότητα στην οποία απευθύνεστε;

Τα χρήματα του βραβείου θα μας επιτρέψουν να διοργανώσουμε επιπλέον σεμινάρια, ενδεχομένως δε και μια μεγαλύτερη εκδήλωση δικτύωσης για τις νέες γυναίκες στην κοινότητά μας προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες, να συνάψουν δεσμούς και επαφές.

Ως οργάνωση που εργάζεται για την ένταξη των μεταναστών, αν είχατε την ευκαιρία να θεσπίσετε μία συγκεκριμένη νομική διάταξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποια θα ήταν αυτή;

Πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες δείχνουν σαφώς ότι οι σημερινές αγορές εργασίας μας προβαίνουν σε θετικές διακρίσεις προς όφελος των λευκών ανδρών σε βάρος των γυναικών, των εγχρώμων και άλλων μειονοτήτων. Για τη διόρθωση αυτής της κατάστασης και τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού, νομικά μέτρα μπορούν να παρέχουν προσωρινή στήριξη στη διαδικασία. Οι «τυφλές» διαδικασίες αίτησης και οι ποσοστώσεις μπορούν να υποχρεώσουν τους εργοδότες να καταβάλουν τις απαιτούμενες προσπάθειες για να βρούνε τον υποψήφιο που είναι πραγματικά ο καταλληλότερος· θα μάθουν πώς να προσελκύσουν και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη εργαζομένων από διαφορετικά υπόβαθρα, τους οποίους αγνοούσαν για πολύ καιρό. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα, σε συνδυασμό με τις θετικές διακρίσεις, πάντοτε αντιμετωπίζουν ζήτημα νομιμοποίησης: κανείς δεν θέλει να δει τα προσόντα του να υποβαθμίζονται και να αποκαλείται «γυναίκα/μετανάστης ποσόστωσης» κλπ. Ο μόνος τρόπος, όμως, να υπερβούμε την νοοτροπία του στιγματισμού των μειονοτήτων ως λιγότερο ταλαντούχων είναι να αναγνωρίσουμε ότι η σημερινή αγορά εργασίας δεν βασίζεται πρωτίστως στα προσόντα, αλλά στην αναπαραγωγή υφιστάμενων δομών όπου κυριαρχούν οι λευκοί άνδρες. Όσο συντομότερα οι εργοδότες αποφασίσουν να υπερβούν τις ασυνείδητες προκαταλήψεις τους, τόσο συντομότερα όλοι θα μπορούν να πιστεύουν ότι η σκληρή τους δουλειά και τα προσόντα τους θα αποδώσουν καρπούς.