Πλέον, διαθέτουμε τα εχέγγυα για να κερδίσουμε τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα και να πυροδοτήσουμε μια αλυσιδωτή αντίδραση, δηλώνει η REvive Greece

Revive_1

Ο συνδυασμός φιλανθρωπίας με μια υπηρεσία που ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες των εταιρειών στον τομέα των ΤΠΕ όσο και στη ζήτηση της αγοράς για δεξιότητες ΤΠΕ θα βοηθήσει την REvive Greece να γίνει βιώσιμη και να αποκτήσει δυνατότητα κλιμάκωσης, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Θεόδωρος Δημακαράκος.

ΕΟΚΕ Info: Εξηγήστε μας τι σημαίνει αυτό το βραβείο για εσάς και την οργάνωσή σας.

REvive Greece: Το βραβείο αυτό ήταν μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα αναγνώριση του άμεσου αντίκτυπου που έχει η δουλειά μας στους ανθρώπους που χρειάζονται ειδική στήριξη για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Αναμένουμε ότι η εκτενής κάλυψη που ακολούθησε την αναγνώριση αυτή θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο, όχι μόνο για την προσέλκυση της προσοχής των δυνητικών δικαιούχων, αλλά και για να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε συμπράξεις με άλλες οργανώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη που έχουν το ίδιο όραμα. Ταυτόχρονα, η πρωτοβουλία μας έχει προβληθεί στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος θα μπορούσε να επιτελέσει σημαντικό ρόλο στο έργο μας.

Ποιες συμβουλές θα δίνατε σε άλλες οργανώσεις για να έχουν αποτέλεσμα με αντίστοιχες δραστηριότητες και προγράμματα;

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε οργάνωση που επιδιώκει να έχει κοινωνικό αντίκτυπο πρέπει να προσπαθήσει να βρει μια λύση που θα είναι επωφελής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η φιλανθρωπία είναι θεμελιώδες στοιχείο της αλληλεγγύης σε κάθε κοινωνία· εφόσον τούτη συνδυάζεται με μια λύση που καλύπτει μια ανάγκη των βασικών φορέων οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου σου, η λύση καθίσταται βιώσιμη και με δυνατότητα κλιμάκωσης. Συγκεκριμένα, οι οργανώσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των δικαιούχων τους πρέπει να συνεργαστούν στενά με τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. εταιρείες ΤΠΕ)· εφόσον υπάρχει έλλειψη σχετικών δεξιοτήτων και συνεπώς μεγάλη ζήτηση γι’ αυτές, διαμορφώνεται μια αμοιβαία επωφελής κατάσταση.

Πώς θα χρησιμοποιήσετε τη χρηματοδότηση για να βοηθήσετε ακόμα περισσότερο την κοινωνία;

Στόχος μας πλέον είναι να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και να αυξηθεί ο αριθμός των σπουδαστών, κάτι καθόλου εύκολο. Χρειαζόμαστε περισσότερο χώρο για φυσικές αίθουσες διδασκαλίας και πρόσθετο εξοπλισμό. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να υπάρχει το ενδεδειγμένο προσωπικό που θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε τα συστήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται όταν μεγαλώνει μια οργάνωση. Η χρηματοδότηση αυτή θα καλύψει μέρος του κόστους, αλλά η αναγνώριση αυτή καθαυτή θα μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο, επειδή μας δίνει τα εχέγγυα για να συνεργαστούμε με τον ιδιωτικό τομέα, πυροδοτώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση.