Το βραβείο της κοινωνίας των πολιτών θα αποτελέσει το εφαλτήριό μας προς την Ευρώπη, υποστηρίζει η Progetto Quid

Progetto Quid_1

Η επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας με έδρα τη Βερόνα σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το βραβείο της κοινωνίας των πολιτών για να αγοράσει καλύτερα μηχανήματα, να προσλάβει περισσότερα μειονεκτούντα άτομα, να αναπτύξει πιο προηγμένες δεξιότητες και να επεκταθεί πέρα από τα ιταλικά σύνορα. Σύμφωνα με την Giulia Houston, αρμόδια για τις θεσμικές σχέσεις, το κλειδί της επιτυχίας είναι η στήριξη από ισχυρά τοπικά δίκτυα.

ΕΟΚΕ Info: Εξηγήστε μας τι σημαίνει αυτό το βραβείο για εσάς και την οργάνωσή σας.

Η απονομή αυτού του βραβείου είναι τιμή για την Quid και μάς δίνει την ευκαιρία να ενισχύσουμε την αξιοπιστία μας και να βελτιώσουμε το προφίλ μας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μάς, δεδομένου ότι σκοπεύουμε, στο εγγύς μέλλον, να δημιουργήσουμε επαφές στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων με διεθνείς οργανισμούς και χρηματοδότες που θα μπορούσαν να στηρίξουν τα μελλοντικά μας σχέδια.

Τι συμβουλές θα δίνατε σε άλλες οργανώσεις για να έχουν αποτέλεσμα με αντίστοιχες δραστηριότητες και προγράμματα; 

Η συμβουλή που δόθηκε στην Quid με την ίδρυσή της, και που αποδείχθηκε καίρια για την επιτυχία μας, ήταν το πόσο σημαντική είναι η δημιουργία ισχυρών δικτύων με τοπικούς εταίρους. Επιπλέον, συνιστούμε σε όποιον προτίθεται να δρομολογήσει παρόμοια έργα να δημιουργήσει μια πλήρη, αφοσιωμένη και αποφασισμένη ομάδα. Είναι το κλειδί για τη δημιουργία ισχυρών θεμελίων, πάνω στα οποία θα χτιστούν οι δραστηριότητες και το μέλλον της επιχείρησης.

Πώς θα χρησιμοποιήσετε τη χρηματοδότηση για να βοηθήσετε ακόμα περισσότερο την κοινωνία;

Η χρηματοδότηση που λάβαμε από το βραβείο της κοινωνίας των πολιτών της ΕΟΚΕ θα διατεθεί για να ενισχύσουμε τη δομή παραγωγής μας. Θα χρησιμοποιηθεί για να αγοράσουμε εξοπλισμό ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να εργαστούν στην Quid. Η χρήση καλύτερων μηχανημάτων θα οδηγήσει στην απόκτηση πιο προηγμένων δεξιοτήτων και τεχνικών που, με τη σειρά τους, θα συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη μεγαλύτερου αριθμού εργαζόμενων στην Quid.