Ρουμανική Προεδρία της ΕΕ: η συνοχή ως ευρωπαϊκή αξία

Η Ρουμανία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2019, όταν σειρά σημαντικών ζητημάτων βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ: η συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης, που θα κορυφωθεί με τη Διάσκεψη Κορυφής του Sibiu, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), το Μπρέξιτ και, τέλος, οι ευρωεκλογές του 2019.

Επιπλέον, οι Ρουμάνοι εμπειρογνώμονες θα κληθούν να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με δεκάδες νομοθετικούς φακέλους που συζητούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προκειμένου να διευθετηθούν όλες οι εκκρεμότητες πριν από τη λήξη της τρέχουσας θητείας. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε χρόνο ρεκόρ, καθώς το Κοινοβούλιο θα διακόψει τις εργασίες του στις 18 Απριλίου.

Το σύνθημα της ρουμανικής Προεδρίας είναι «Συνοχή, μια κοινή ευρωπαϊκή αξία».

Οι προτεραιότητες της ρουμανικής Προεδρίας που αποφασίστηκαν μετά από ευρεία δημόσια διαβούλευση, θα είναι οι ακόλουθες:

  • Μια Ευρώπη σύγκλισης: ανάπτυξη, συνοχή, ανταγωνιστικότητα και συνδεσιμότητα
  • Μια ασφαλέστερη Ευρώπη
  • Ευρώπη, ένας ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας
  • Μια Ευρώπη κοινών αξιών.

Η ΕΟΚΕ θα συνεισφέρει στο έργο και τις συζητήσεις της Προεδρίας με σειρά γνωμοδοτήσεων. Η Προεδρία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις θέσεις και τη συμβολή της κοινωνίας πολιτών σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

  • Το μέλλον της ΕΕ: Οφέλη για τους πολίτες και σεβασμός των ευρωπαϊκών αξιών
  • Η συμβολή των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας σε μια πιο συνεκτική και δημοκρατική Ευρώπη
  • Αξιοποίηση του δυναμικού της ευρωπαϊκής φιλανθρωπίας
  • Τα οφέλη της εκπαίδευσης των λαών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Το μέλλον της πολιτικής συνοχής
  • Πώς οι μακροπεριφέρειες και οι διακρατικοί συνεργατικοί σχηματισμοί συμβάλλουν στην προώθηση της οικονομικής σύγκλισης και της ανταγωνιστικότητας

Αυτά τα θέματα επιβεβαιώνουν ότι η Ρουμανία προτίθεται να θέσει τους ανθρώπους στην καρδιά της προεδρίας της και, ως γέφυρα μεταξύ των οργάνων της ΕΕ και της κοινωνίας πολιτών, η ΕΟΚΕ ασφαλώς επιδοκιμάζει αυτήν την κίνηση. (ad)