Οι επενδύσεις στην καθαρή κινητικότητα είναι ζωτικής σημασία

Η ασφαλής και καθαρή κινητικότητα είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης. Στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2018, τα μέλη της ΕΟΚΕ προέβησαν σε απολογισμό της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα της κινητικότητας στην ΕΕ και υπογράμμισαν για μία ακόμη φορά το πόσο θεμελιώδους σημασίας είναι η ανάληψη μιας ισχυρής δέσμευσης στο συγκεκριμένο πεδίο για τη μελλοντική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών.

«Η συνεχής συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι καθοριστικής σημασίας, ιδίως ενόψει των προσεχών ευρωπαϊκών εκλογών», επισήμανε ο πρόεδρος του τμήματος ΤΕΝ, Pierre Jean Coulon, ο οποίος δήλωσε: «Εάν εργαστούμε όλοι μαζί, η κοινωνία των πολιτών και οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων, θα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη. Χρειάζεται ισχυρή δέσμευση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να επιτευχθεί η καθαρή κινητικότητα.»

Η συγκεκριμένη εκδήλωση διοργανώθηκε από το τμήμα TEN σε συνεργασία με τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Αυστρίας (ÖBB/Österreichische Bundesbahnen) και έδωσε την ευκαιρία να λάβει χώρα μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, εμπειρογνωμόνων και ενωσιακών και εθνικών υπεύθυνων φορέων λήψης αποφάσεων. Στη συζήτηση προσδιορίστηκαν οι τρέχουσες και οι μελλοντικές προκλήσεις και αναδείχθηκαν κυρίως θέματα όπως η διατροπικότητα και οι διάδρομοι μεταφορών, η πράσινη κινητικότητα, αλλά και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές. (mp)