Γυναίκες: η μεγαλύτερη ανατρεπτική δύναμη στην επιχειρηματική σφαίρα

από την Ομάδα Εργοδοτών της ΕΟΚΕ

Η Ευρώπη χάνει 370 δισ. ευρώ ετησίως λόγω του χάσματος απασχόλησης μεταξύ των φύλων. Μάλιστα, είναι στατιστικά αποδεδειγμένο ότι οι επιχειρήσεις με πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά τους συμβούλια επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί, λοιπόν, ενδέχεται να χρειαστούν άλλα 217 χρόνια για τη γεφύρωση του οικονομικού χάσματος μεταξύ των φύλων σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως εκτιμά το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ; Στις 17 Δεκεμβρίου, ομιλητές υψηλού επιπέδου από τον κόσμο των επιχειρήσεων, της πολιτικής και των ΜΚΟ συναντήθηκαν με μέλη της Ομάδας των Εργοδοτών προκειμένου να συζητήσουν τρόπους αξιοποίησης του τεράστιου δυναμικού που μπορούν να προσφέρουν οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Δύο ομάδες συζήτησης εξέτασαν τι χρειάζεται να γίνει για να χειραφετηθούν οι γυναίκες στην επιχειρηματική σφαίρα και στον πολιτικό βίο στην Ευρώπη, και κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • Απαιτούνται πρότυπα προς μίμηση για να δείξουν στις γυναίκες πώς μπορούν να επιτύχουν σε ηγετικές θέσεις, καθώς και σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους τομείς.
  • Η «επένδυση με γνώμονα το φύλο» αποτελεί επενδυτική προσέγγιση που αποσκοπεί στη δημιουργία οικονομικής απόδοσης με ταυτόχρονη προώθηση της ισότητας των φύλων. Η υποστήριξη αυτής της μορφής επενδύσεων μπορεί να αποτελέσει τρόπο χειραφέτησης των γυναικών στο πλαίσιο των επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των επενδυτριών.
  • Απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερα δεδομένα σχετικά με την ισότητα των φύλων. Η Παγκόσμια έκθεση Equileap για την ισότητα των φύλων και ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Πολυμορφίας των Φύλων (GDI) των φορέων European Women on Boards και Ethics & Boards συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
  • Σήμερα, ελάχιστες γυναίκες συμμετέχουν στη χρηματοδότηση έργων. Η δημιουργία επενδυτικού ταμείου για τις γυναίκες ή η εστίαση των υφιστάμενων ταμείων στην ένταξη των γυναικών θα μπορούσε να βοηθήσει.
  • Υπάρχει τεράστια ανάγκη για δικτύωση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ωστόσο, όσον αφορά τις τρέχουσες πρωτοβουλίες της ΕΕ, είναι ενίοτε πολύπλοκη η υλοποίησή τους σε τοπικό επίπεδο.

Η Violeta Jelic, που προήδρευσε της διάσκεψης, συνόψισε τα συμπεράσματά της τονίζοντας ότι ο μεγάλος αριθμός και η πολυμορφία των ευρημάτων δείχνουν ότι απομένουν ακόμη να συζητηθούν πολλά. Ωστόσο, ο στόχος είναι σαφής: χαλιναγώγηση της ανατρεπτικής δύναμης των γυναικών για την οικοδόμηση ισχυρότερης ευρωπαϊκής οικονομίας. Όπως δήλωσε ο Rick Zednik, κύριος ομιλητής της εκδήλωσης, «οι βασισμένες στο φύλο παρωπίδες μας μάς εμπόδισαν να αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό μας για υπερβολικά μεγάλο διάστημα: η τύφλωσή μας όσον αφορά το ζήτημα του φύλου μάς τυφλώνει και απέναντι στις ευκαιρίες». (lj)