«Το παρελθόν μπορεί να μας διδάξει πολλά, αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει προορισμό για το μέλλον»

Ο κ. Frans Timmermans, Πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησε σχετικά με το κράτος δικαίου και μια βιώσιμη Ευρώπη κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ του Δεκεμβρίου.

«Πρέπει να παλέψουμε για να οικοδομήσουμε ένα νέο μέλλον για την Ευρώπη - ή για να επιτύχουμε μια «rEUnaissance» (ΑναγΕΕννηση), όπως την ονομάζουμε. Προκειμένου να κερδίσουμε την υποστήριξη των πολιτών μας, είναι ζωτικής σημασίας να επικεντρωθούμε στις ευκαιρίες που μας δίνονται και όχι στους κινδύνους», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier κατά την έναρξη της συζήτησης.

Στην ομιλία του ο κ. Timmermans τόνισε ότι το κράτος δικαίου αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προειδοποίησε για τον κίνδυνο διάβρωσης αυτού. «Παρατηρούνται αυταρχικές τάσεις στο πλαίσιο των οποίων η δημοκρατία στρέφεται εναντίον του κράτους δικαίου και οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν την πλειοψηφία που είχαν κερδίσει σε πρόσφατες εκλογές για να υπονομεύουν την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας», δήλωσε ο κ. Timmermans. Καταδίκασε τον νόμο που ψηφίστηκε προσφάτως στην Ουγγαρία χωρίς προηγουμένως να έχει υπάρξει διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σύμφωνα με τον οποίο οι εργαζόμενοι μπορεί να κληθούν να εργάζονται έως και 400 ώρες υπερωριακής εργασίας ανά έτος. Εξέφρασε επίσης βαθιά ανησυχία σχετικά με την προσπάθεια της Πολωνίας να απαγορεύσει στους δικηγόρους της χώρας να ζητούν σε περίπτωση αμφιβολίας καθοδήγηση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία μετάβασης προς μια βιώσιμη Ευρώπη

Όσον αφορά το ζήτημα της βιωσιμότητας, ο κ. Timmermans ευχαρίστησε την ΕΟΚΕ για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για τη βιωσιμότητα, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για τη μελλοντική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών,- π.χ. σε πλατφόρμες για την ενεργειακή μετάβαση, τις πλαστικές ύλες, τη φορολόγηση, την κοινωνική προστασία, τις ανισότητες - κάθε φορά όταν υφίσταται ανάγκη εντατικοποίησης του διαλόγου. «Έχουμε επιτύχει συναίνεση και σημειώσει επιτυχία στο έργο μας. Χρειάζεται, ωστόσο, να κάνουμε ακόμη πολλά», κατέληξε ο κ. Timmermans.

Φορολόγηση και ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων - τα κύρια μέσα για να επιτευχθεί κοινωνική βιωσιμότητα

Η προσεχής Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει ένα ακριβές πρόγραμμα μέσω του οποίου θα διασφαλίζεται ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις καταβάλλουν τους φόρους τους στον τόπο που πραγματοποιούν τα κέρδη τους, καθώς και να παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

«Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη την κοινωνική βιωσιμότητα», τόνισε ο κ. Timmermans. «Εξαιτίας των ολοένα αυξανόμενων ανισοτήτων, πάρα πολλοί άνθρωποι πορεύονται με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν. Κι ενώ το παρελθόν μπορεί να μας διδάξει πολλά, δεν μπορεί να αποτελέσει προορισμό για το μέλλον», δήλωσε, καταλήγοντας με μια φράση του Jean Jaurès: «Κυλώντας προς τη θάλασσα παραμένει το ποτάμι πιστό στην πηγή του (C'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source)». (sma)