Εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών ζητούν από το Μαυροβούνιο να εντείνει τις προσπάθειες στους τομείς της μετανάστευσης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης

Event banner

Εκπρόσωποι φορέων της κοινωνία των πολιτών συζήτησαν στο πλαίσιο της 12ης συνεδρίασης της μικτής συμβουλευτικής επιτροπής (ΜΣΕ) της κοινωνίας των πολιτών «ΕΕ-Μαυροβουνίου» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την τρέχουσα κατάσταση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και Μαυροβουνίου. Σε μια κοινή τελική δήλωση εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ταχεία ανάπτυξη που σημείωσε η οικονομία του Μαυροβουνίου το 2018 και για τη μείωση της ανεργίας.

Από την άλλη πλευρά, η ΜΣΕ εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στο Μαυροβούνιο και τις πολιτικές παρεμβάσεις στο έργο του εθνικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και επεσήμανε την έλλειψη προόδου όσον αφορά την αντιμετώπιση κρουσμάτων βίας εναντίον δημοσιογράφων.

Όσον αφορά το δικαίωμα εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, η ΜΣΕ αναγνώρισε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει το Μαυροβούνιο στο ζήτημα της ευθυγράμμισης της εθνικής νομοθεσίας με τη νομοθεσία της ΕΕ, εντούτοις, κάλεσε τις αρχές της χώρας να δώσουν προσοχή στις εν εξελίξει συζητήσεις εντός της ΕΕ σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τις υπηρεσίες. Η ΜΣΕ χαιρέτισε επίσης τη θέσπιση συμβουλίου για τη συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών θεσμικών οργάνων και των ΜΚΟ και τόνισε τη σημασία της συμμετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας χάραξης πολιτικής και στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της ΕΕ.

Η ΜΣΕ υποστήριξε θερμά τις επιτυχείς προσπάθειες του Μαυροβουνίου να ευθυγραμμίσει την εθνική του νομοθεσία με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα της νόμιμης και της παράτυπης μετανάστευσης και του ασύλου, ωστόσο, στην κοινή δήλωση γίνεται επίσης αναφορά στην ανάγκη το Μαυροβούνιο να «ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητά του διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών». Τέλος, η ΜΣΕ εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι το Μαυροβούνιο υποστήριξε το Παγκόσμιο σύμφωνο του ΟΗΕ για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση που υπεγράφη πρόσφατα στο Μαρακές. (dgf)