Η πρωτοβουλία «Βιομηχανία 5.0» (Industry 5.0) θα επιφέρει ένα νέο πρότυπο συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων και μηχανών

Μολονότι η πρωτοβουλία «Βιομηχανία 4.0» εξακολουθεί να αποτελεί μια σχετικά νέα έννοια, πολλοί εμπειρογνώμονες έχουν ήδη αναγγείλει μια πέμπτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα επιφέρει ένα νέο πρότυπο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων και μηχανών. Αυτό είναι ένα από τα κύρια συμπεράσματα της διάσκεψης με θέμα «Βιομηχανία 5.0», την οποία διοργάνωσε, στις 22 Νοεμβρίου, η Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών (CCMI) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ).

Σύμφωνα με τον Francisco Jaime Quesado, ειδικό εμπειρογνώμονα στους τομείς της καινοτομίας και του ανταγωνισμού, η έννοια-κλειδί θα είναι η «ανταγωνιστική συνεργασία» ("coopetition"), ένα μείγμα, δηλαδή, ανταγωνισμού και συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ, το οποίο θα αποτελέσει το ορόσημο αυτής της νέας εποχής. Στο ίδιο πνεύμα, ο Martin Ciupa, επικεφαλής του τμήματος τεχνητής νοημοσύνης στη Mindmaze, δήλωσε ότι η ανθρωπότητα θα πρέπει να βρει έναν νέο ρόλο: «Θα είναι μια πρόκληση, αλλά δεν χρειάζεται να είναι αρνητική: τα ρομπότ για τις ρομποτικές εργασίες και οι άνθρωποι για τις ανθρώπινες εργασίες».

Άλλοι ομιλητές αναφέρθηκαν επίσης στους κοινωνικούς και τους δεοντολογικούς κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η νέα βιομηχανική επανάσταση, ωστόσο, υπήρξε ομοφωνία ως προς το ότι η «Βιομηχανία 5.0» συνιστά μια καλή ευκαιρία, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη τα δεοντολογικά ζητήματα. Ο Ian Cronin, επικεφαλής έργου στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, επέμεινε στον ρόλο που διαδραματίζουν οι κυβερνήσεις στην αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου και δήλωσε ότι «Η Ευρώπη διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο προκειμένου να δοθεί στη ‘Βιομηχανία 5.0’ ανθρώπινη χροιά».

Η Lucie Studničná, πρόεδρος της CCMI, κήρυξε τη λήξη της διάσκεψης απευθύνοντας έκκληση για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με στόχο να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος των αυξανόμενων ανισοτήτων: «Θα υπάρξουν νικητές και ηττημένοι, πρέπει όμως να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων στις επικείμενες εξελίξεις, έτσι ώστε να περιοριστεί ο αρνητικός αντίκτυπος». (dgf)