Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής

This page is also available in

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής διοργανώνονται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), την COPA-COGECA και την IFOAM Organics Europe. Τα βραβεία αυτά αποσκοπούν στην αναγνώριση της αριστείας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των βιολογικών προϊόντων, με την επιβράβευση των καλύτερων και πιο καινοτόμων παραγόντων της βιολογικής παραγωγής της ΕΕ.

Τα βραβεία αποτελούν το πρώτο παράδειγμα πανευρωπαϊκών βραβείων βιολογικής παραγωγής και έχουν σχεδιαστεί ώστε να δώσουν συνέχεια στο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής που ενέκρινε η Επιτροπή στις 25 Μαρτίου 2021. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, για να τονωθεί η βιολογική παραγωγή θα πρέπει να αυξηθεί η καταναλωτική ζήτηση για βιολογικά προϊόντα. Αυτό προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει συνεπώς τη θεσμοθέτηση ετήσιων βραβείων για την αναγνώριση της αριστείας στην αλυσίδα αξίας των βιολογικών προϊόντων. Τα βραβεία αυτά θα απονεμηθούν για πρώτη φορά το 2022.

Η ΕΟΚΕ πρωτοστατεί εδώ και χρόνια στην προώθηση μιας πιο βιώσιμης και ολοκληρωμένης πολιτικής τροφίμων στην ΕΕ. Ειδικότερα, στη γνωμοδότησή της σχετικά με το σχέδιο δράσης, που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τον ρόλο της βιολογικής γεωργίας στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και θεωρεί ότι το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής αποτελεί στέρεη βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα των βιολογικών προϊόντων. Η ΕΟΚΕ φρονεί επιπλέον ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα οφέλη και τις προκλήσεις που συνδέονται με τα βιολογικά προϊόντα μέσω κατάλληλων μέτρων ενημέρωσης και επιθυμεί επομένως να συμμετέχει σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιολογική παραγωγή, όπως η ετήσια Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ και τα βραβεία αριστείας σε όλους τους τομείς της αλυσίδας των βιολογικών τροφίμων.

Η ΕΟΚΕ προσκλήθηκε να συμμετάσχει στον επίσημο εορτασμό της πρώτης Ημέρας Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ, παρουσία του Επιτρόπου Janusz Wojciechowski, στις 23 Σεπτεμβρίου 2021, και περιλαμβάνεται μεταξύ των συνδιοργανωτών των Ευρωπαϊκών Βραβείων Βιολογικής Παραγωγής, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τρία βραβεία.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής περιλαμβάνουν επτά κατηγορίες και οκτώ βραβεία. Απονέμονται σε διάφορους παράγοντες ολόκληρης της αλυσίδας αξίας των βιολογικών προϊόντων, οι οποίοι ανέπτυξαν ένα εξαίρετο, καινοτόμο και βιώσιμο έργο που αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργεί πραγματική προστιθέμενη αξία για τη βιολογική παραγωγή και κατανάλωση.


Christa Schweng, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ: 

Το «βιολογικό» είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ετικέτα ενός προϊόντος. Αποτελεί ολόκληρη φιλοσοφία: ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε την τροφή μας μπορεί να καταστήσει τον πλανήτη μας πιο βιώσιμο και να εξασφαλίσει την ετοιμότητά του απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις. Αυτό χρήζει αναγνώρισης και προώθησης σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων. Η ΕΟΚΕ συνδιοργανώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια αυτά τα βραβεία, ευαισθητοποιώντας έτσι σχετικά με τις δυνατότητες του τομέα της βιολογικής παραγωγής όσον αφορά τη συμβολή του στην επίτευξη πιο βιώσιμων συστημάτων τροφίμων. Θα επιβραβεύσουμε εξαίρετες, καινοτόμες, βιώσιμες και υποδειγματικές ΜΜΕ, εμπόρους τροφίμων και εστιατόρια που δημιούργησαν πραγματική προστιθέμενη αξία για τη βιολογική παραγωγή και κατανάλωση.


Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα των Ευρωπαϊκών Βραβείων Βιολογικής Παραγωγής και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο χάσταγκ #EUOrganic.