Η εκδήλωση YEYS 2020

This page is also available in

Follow us on


Η κλιματική αλλαγή μάς απασχολεί όλους και οι νέοι σε όλον τον κόσμο αναλαμβάνουν δράση για να σώσουν τον πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή συμμετέχει στο κίνημα αυτό και ζητεί από τους νέους συμμετέχοντες στην εκδήλωση YEYS να προτείνουν τις καλύτερες, κατά τη γνώμη τους, λύσεις για την προστασία του πλανήτη μας.

Η φετινή εκδήλωση θα λάβει τη μορφή εικονικής διεθνούς διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επιθυμεί να ακούσει τις νέες ιδέες των μαθητών όσον αφορά τον τρόπο επίλυσης της σημερινής κλιματικής κρίσης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα πλησιάσουμε στην επίτευξη των επιδιώξεων μηδενικής επιβάρυνσης του κλίματος έως το 2050.

Οι μαθητές θα κληθούν να εκπροσωπήσουν μία χώρα και να διαπραγματευτούν μεταξύ τους με στόχο τη διατύπωση συστάσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι προτάσεις αυτές θα υποβληθούν σε ιθύνοντες χάραξης περιβαλλοντικής πολιτικής διεθνώς και θα συζητηθούν σε διασκέψεις ανά την Ευρώπη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης YEYS, οι μαθητές θα έρθουν επίσης σε επαφή με διεθνείς οργανώσεις νεολαίας που θα τους βοηθήσουν να μετουσιώσουν τις προτάσεις αυτές σε συγκεκριμένα μέτρα και να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί.