Γωνιά συμμετοχής των νέων

This page is also available in

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή πιστεύει πως το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στις ιδέες και τη φαντασία των νέων και είναι προσηλωμένη στην εξασφάλιση της συμμετοχής των νέων στις πολιτικές της προτεραιότητες και το έργο που επιτελεί.
Για αυτό διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις που απευθύνονται ειδικά στους νέους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκδηλώσεις προσφέρουν στους νέους την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους, αλλά και στην ΕΟΚΕ την ευκαιρία να ωφεληθεί από τις ιδέες και την έμπνευση των νέων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΟΚΕ δεν επιδοκίμασε απλά την ανακήρυξη του 2022 σε Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, αλλά ζήτησε σαφή σχέδια για τις δεσμεύσεις των οργάνων να συμβάλουν στη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία, η οποία επικεντρώνεται στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων για όλους τους Ευρωπαίους νέους.  

Σας προσκαλούμε να ρίξετε μια ματιά σε κάποιες από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες μας για τους νέους στη Γωνιά συμμετοχής των νέων.Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή! (YEYS)

Από το 2010, η ετήσια εκδήλωση Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή! (YEYS) αποτελεί την ιδανική ευκαιρία συγκέντρωσης νέων προκειμένου να συνεισφέρουν τις ιδέες, τις γνώμες και το όραμά τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Κάθε χρόνο, επιλέγονται θέματα ιδιαίτερης σημασίας για τις ζωές των νέων, αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης στο σύνολό της. Φέτος η YEYS διεξήχθη με τίτλο «Η αλήθεια για τα ψέματα. Οι νέοι ανθίστανται στην παραπληροφόρηση».

Diagram</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

99 νέοι μαθητές και 44 εκπαιδευτικοί από διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν για να ανταλλάξουν ιδέες, να συμμετάσχουν σε εργαστήρια και να συζητήσουν τρόπους αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και καλύτερης εκπαίδευσης των ίδιων, των ομολόγων τους και του λοιπού πληθυσμού.

Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ!


Το έργο της ΕΟΚΕ σε νομοθετικό επίπεδο

Πέραν των εκδηλώσεων για τους νέους, η ΕΟΚΕ προωθεί τη συμμετοχή των νέων και μέσω του νομοθετικού της έργου. (Περισσότερες πληροφορίες για τις γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ). Η ΕΟΚΕ εξέδωσε γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, όπου τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με τους νέους και τις οργανώσεις τους και της στενής σύνδεσης του Έτους με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία, ιδίως δε με την διατομεακή διάσταση της πολιτικής για τους νέους.

Η ΕΟΚΕ εκπόνησε επίσης πρόσφατα γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί αξιοπρεπής εργασία για τους νέους και να διασφαλιστεί η ένταξη των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης μέσω της εκπόνησης εθνικών σχεδίων ανάκαμψης. Στη γνωμοδότηση ενθαρρύνεται η χρήση των πόρων ανάκαμψης για επενδύσεις με στόχο τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για τους νέους, με έμφαση στις μόνιμες συμβάσεις και τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Η ΕΟΚΕ επεξεργάζεται επί του παρόντος γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα Αξιολόγηση του αντικτύπου της ΕΕ από τη σκοπιά της νεολαίας, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη εργαλείου αξιολόγησης του αντικτύπου στους νέους, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιεί η ΕΕ ώστε να διασφαλίσει πως όλες οι νομοθετικές προτάσεις της θα έχουν θετικό αντίκτυπο στους νέους.


Στρογγυλές τράπεζες νέων για το κλίμα και τη βιωσιμότητα

Παράλληλα με την έγκριση της γνωμοδότησης με θέμα Προς μια διαρθρωμένη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ σχετικά με το κλίμα και τη βιωσιμότητα, οι Στρογγυλές τράπεζες νέων για το κλίμα και τη βιωσιμότητα εγκαινιάστηκαν τον Ιούλιο του 2021.

Οι στρογγυλές τράπεζες νέων, που φιλοξενούνται από την ΕΟΚΕ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νέων, την οργάνωση Generation Climate Europe και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διεξάγονται δύο φορές το χρόνο στις Βρυξέλλες. Σε τι διαφέρουν; Παρέχουν χώρο όπου οι νέοι μπορούν να συμμετάσχουν σε τακτικούς, διαρθρωμένους και ουσιαστικούς διαλόγους με τους πολιτικούς ιθύνοντες της ΕΕ.

Κάθε στρογγυλή τράπεζα νέων έχει συγκεκριμένο θέμα, που συζητείται από ομάδα περίπου 10 εκπροσώπων νέων και του Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για το επιλεγμένο θέμα. Μετά από κάθε εκδήλωση, οι συμμετέχοντες καταρτίζουν έγγραφο με συγκεκριμένα αιτήματα πολιτικής που υποβάλλεται στον αρμόδιο Επίτροπο, ο οποίος παρέχει σαφή γραπτή απάντηση στις προτάσεις τον ακόλουθο μήνα.

Μέχρι σήμερα, έχουν διεξαχθεί οι ακόλουθες δύο Στρογγυλές τράπεζες νέων:

1η Στρογγυλή τράπεζα νέων για το κλίμα και τη βιωσιμότητα

Η εναρκτήρια εκδήλωση διεξήχθη στις 13 Ιουλίου 2021, παρουσία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans. .

 

2η Στρογγυλή τράπεζα νέων για το κλίμα και τη βιωσιμότητα

Προς τα τέλη του έτους, στις 26 Νοεμβρίου 2021, διεξήχθη η δεύτερη στρογγυλή τράπεζα νέων για το κλίμα και τη βιωσιμότητα, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου για το περιβάλλον, τους ωκεανούς και την αλιεία Virginijus Sinkevičius.