Αντιπρόεδρος αρμόδια για τον προϋπολογισμό

This page is also available in

Image
Milena Angelova, EESC, Vice-president for Budget 2018-2020

Η Δρ. Milena Angelova είναι: Γενική Γραμματέας της Βουλγαρικής Ένωσης Βιομηχανικού Κεφαλαίου (Bulgarian Industrial Capital Association - BICA) από το 2002· αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) αρμόδια σε θέματα προϋπολογισμού για τη θητεία 2018-2020· μέλος της ΕΟΚΕ από το 2007, αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργοδοτών από το 2010 και μέλος της Ομάδας Προϋπολογισμού της ΕΟΚΕ από το 2013· εκτελεστική αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Εργοδοτών και Επιχειρήσεων που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες (CEEP) από το 2011.

Ως μέλος της ΕΟΚΕ, συμμετέχει ενεργά στην εκπροσώπηση των συμφερόντων της επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με σημαντικά θέματα, όπως οι πολιτικές για τις ΜΜΕ, η εταιρική διακυβέρνηση, η ένωση κεφαλαιαγορών, η προώθηση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, η καταπολέμηση της παραοικονομίας, το μέλλον της εργασίας, η αναντιστοιχία δεξιοτήτων κ.λπ.

Η Δρ. Angelova είναι μέλος της βουλγαρικής ΟΚΕ από το 2006 και ευρέως γνωστή για την ενεργό συμμετοχή της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη Βουλγαρία για θέματα σχετικά με τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Διαθέτει βαθιά εμπειρία στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της βελτίωσης της νομοθεσίας, των ΜΜΕ και της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της διαχείρισης των ευρωπαϊκών ταμείων, της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της στην BICA, η Δρ. Angelova απέκτησε πολύτιμη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των επιχειρήσεων, π.χ. στον Όμιλο Italcementi, και του τουρισμού. Είναι ανώτερη επιστημονική συνεργάτης του Ινστιτούτου Οικονομικών της Ακαδημίας Επιστημών της Βουλγαρίας και διετέλεσε λέκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας. Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει περισσότερες από 45 επιστημονικές μελέτες στον τομέα της αγοραλογίας (μάρκετινγκ) και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Downloads

Dr Milena Angelova