Αντιπρόεδρος αρμόδια για την επικοινωνία

This page is also available in

Isabel Caño Aguilar

 • Μέλος του συνδικάτου UGT (Unión General de Trabajadores/Γενική Ένωση Εργαζομένων)
 • Επικεφαλής του γραφείου της Γενικής Ένωσης Εργαζομένων (UGT) στις Βρυξέλλες και συνεργάτρια για θέματα Διεθνούς Πολιτικής της Συνομοσπονδιακής Γραμματείας της Γενικής Ένωσης Εργαζομένων (UGT) από το 1993 Παρακολούθηση της ευρωπαϊκής και συνδικαλιστικής πολιτικής Διμερείς σχέσεις με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και κοινωνικούς εταίρους
 • Αναπληρωματικό μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) (1997-2010)
 • Τακτικό μέλος της ΕΟΚΕ από την 21η Σεπτεμβρίου 2010 και μέλος των τμημάτων TEN και NAT, με δραστηριότητα σε τομείς όπως η αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η υγεία και η κοινωνία των πληροφοριών
 • Μόνιμη ομάδα μελέτης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας από το 2015
 • Μέλος της μόνιμης ομάδας για το Ψηφιακό θεματολόγιο από τη σύστασή της
 • Μέλος των αντιπροσωπειών της ΕΟΚΕ στις διασκέψεις για το κλίμα από το 2013 έως το 2017 (COP της Βαρσοβίας, της Λίμα, του Παρισιού, του Μαρακές και της Βόννης)
 • Μέλος των αντιπροσωπειών της ΕΟΚΕ στο ΥΦΕΠ (υπουργικό φόρουμ υψηλού επιπέδου) του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη Ηνωμένα Έθνη, 2016 και 2017
 • Μέλος του προεδρείου του τμήματος ΤΕΝ από το 2010
 • Αντιπρόεδρος του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης από το 2013
 • Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδια για θέματα επικοινωνίας από το 2018 έως το 2020

Εισηγήτρια, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων γνωμοδοτήσεων:

 • Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την υγεία και τις «κινητές» εφαρμογές υγείας και ευεξίας
 • Ψηφιακή κοινωνία: πρόσβαση, εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση, μέσα επίτευξης της ισότητας
 • Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την υγεία και τις «κινητές» εφαρμογές υγείας και ευεξίας
 • Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • Σχέδιο και έκθεση για τις έξυπνες πόλεις.

Downloads

CV ISABEL CAÑO AGUILAR