Διοργανική Ημέρα της Ευρώπης

This page is also available in

Τον Μάιο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σας καλούν σε μια ποικιλία διαδικτυακών και επιτόπιων δραστηριοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην έδρα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο.


Εξερευνήστε τι προσφέρεται στο διαδίκτυο και διά ζώσης σε όλη την Ευρώπη τη φετινή Ημέρα της Ευρώπης!