Τα περιφερειακά οικονομικά οφέλη της ενεργειακής μετάβασης συχνά παραβλέπονται

Στις 31 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) πραγματοποίησε ακρόαση με θέμα την Ενεργειακή μετάβαση στις περιφέρειες της Ευρώπης, ώστε να αναδείξει τα περιφερειακά οικονομικά οφέλη της στροφής σε αποκεντρωμένο και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ενεργειακό εφοδιασμό, θέμα που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο παρά το γεγονός ότι η μετάβαση έχει σαφή περιφερειακή διάσταση.

Η στροφή σε καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής για τις λιγότερο ευημερούσες περιφέρειες, μειώνοντας έτσι τις ανισότητες μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Ευρώπης και εξασφαλίζοντας βελτιωμένη κοινωνική και περιφερειακή συνοχή ανά την ΕΕ. Η τοπικά παραγόμενη από τους πολίτες ενέργεια μειώνει επίσης αποδεδειγμένα την ενεργειακή φτώχεια.

Αυτό απέδειξαν δύο επιτυχημένα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν στην ακρόαση. Το πρώτο είναι το έργο που υλοποιήθηκε στη γερμανική πόλη Treuenbrietzen, το οποίο πέτυχε το στόχο εξασφάλισης καθαρού και ανεξάρτητου αποκεντρωμένου ενεργειακού εφοδιασμού για την κοινότητα, η οποία δεν ευημερούσε στο παρελθόν.

Το δεύτερο επιτυχημένο έργο ενεργειακής μετάβασης πραγματοποιήθηκε από το δήμο Turosn Koscielna στην Ανατολική Πολωνία, μία από της φτωχότερες περιοχές της ΕΕ. Οδήγησε σε ριζική ετήσια μείωση εκπομπών CO2 και σε εξοικονόμηση πόρων ύψους 95 000 ευρώ ετησίως.

Τα αποτελέσματα της ακρόασης θα τροφοδοτήσουν γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα «Η επίδραση μιας νέας, χωρίς ανθρακούχες εκπομπές, αποκεντρωμένης και ψηφιοποιημένης διάρθρωσης του ενεργειακού εφοδιασμού στις θέσεις εργασίας και στις περιφερειακές οικονομίες». Η γνωμοδότηση θα παρουσιαστεί στη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Ιούλιο, παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Maroš Šefčovič. (ll)