Μια συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Mercosur είναι δυνατή μόνον εάν είναι επωφελής και για τα δύο μέρη

 Για τη συμφωνία, δεν πρέπει να θυσιαστεί κανένας τομέας, περιφέρεια ή χώρα, υπογράμμισε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη οικονομία παγκοσμίως και η Mercosur είναι η έκτη. Και τα δύο μέρη θα επωφεληθούν σημαντικά με την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης (ΣΣ), αναφέρει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στη γνωμοδότησή της με τίτλο Προς μια συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κοινής Αγοράς του Νότου (Mercosur), η οποία υιοθετήθηκε στη σύνοδο ολομέλειας της 24ης Μαΐου. Η ΕΕ θα αποκτήσει πρόσβαση σε αγορά σχεδόν 300 εκατομμυρίων κατοίκων. Η Mercosur θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τις οικονομίες της και να προσθέσει αξία στις εξαγωγές της, καθώς και να αποκτήσει πρόσβαση σε μια αγορά 500 εκατομμυρίων κατοίκων. Με βάση την έκταση, τον πληθυσμό και τις εμπορικές συναλλαγές αξίας άνω των 84 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, η σύναψη μιας Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur θα επιτρέψει την ενίσχυση του ρόλου των δύο συνασπισμών στη διεθνή σκηνή και τη δημιουργία ενός μεγάλου χώρου οικονομικής ολοκλήρωσης, με ευεργετικές συνέπειες και για τα δύο μέρη, και θα έχει θετικό αντίκτυπο στην υπόλοιπη Λατινική Αμερική. Ωστόσο, η συμφωνία σύνδεσης δεν μπορεί επ’ ουδενί να βασίζεται σε μια κακή διευθέτηση, προειδοποιεί η ΕΟΚΕ.

«H ΕΟΚΕ παροτρύνει τις δύο διαπραγματευόμενες πλευρές –και ιδίως την ΕΕ– να σταθμίσουν το υψηλό πολιτικό και οικονομικό κόστος που θα συνιστούσε η μη σύναψη συμφωνίας ή το κόστος μιας μη ισόρροπης και για τις δύο πλευρές συμφωνίας», ανέφερε ο Josep Puxeu Rocamora, εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ. Η Συμφωνία Σύνδεσης θα αποτελέσει μια συνολική στρατηγική συμφωνία η οποία στόχο θα έχει να αποφέρει σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες αμφοτέρων των μερών μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα στους τομείς της ανάπτυξης, της ασφάλειας, της μετανάστευσης και των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

«Η Συμφωνία Σύνδεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη κοινωνική, εργασιακή και περιβαλλοντική διάσταση», επανέλαβε ο Mário Soares, συνεισηγητής της γνωμοδότησης. «Η διάσταση αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι οικονομικές σχέσεις συνάδουν με τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους και τις συμβάσεις της ΔΟΕ που διέπουν τη βιώσιμη ανάπτυξη».(sg)