Το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να είναι ευρωπαϊκό

Περισσότεροι από 100 εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών υιοθέτησαν τη συμβολή τους στη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων στις 15 Μαΐου στη Σόφια

Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου δήλωσαν πεπεισμένοι ότι η διεύρυνση της ΕΕ και, ιδίως, η διάδοση των δημοκρατικών αξιών και των νομικών προτύπων στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων είναι προς το συμφέρον τόσο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων όσο και της ΕΕ. Η προώθηση των αξιών της ΕΕ στην περιοχή εγγυάται την ασφάλεια και τη σταθερότητα, ενισχύει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, καθώς και τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στις χώρες αυτές, πράγμα το οποίο με τη σειρά του συνεπάγεται σταθερότητα και ασφάλεια για την ΕΕ.

«Το μέλλον της περιοχής είναι ευρωπαϊκό», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΕΕ, Luca Jahier, κατά την εισήγησή του στη διάσκεψη. «Είμαι πεπεισμένος ότι δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική επιλογή, ούτε για την ΕΕ ούτε για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, εκτός από μια σταθερή, μεταρρυθμιστική και βιώσιμη πορεία προς την πλήρη προσχώρηση.»

 «Πιστεύω ακράδαντα ότι η ταχύτερη δυνατή ενσωμάτωση της εν λόγω περιοχής στην κοινή μας Ένωση είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των χωρών και των πολιτών των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και όλων εμάς στην ΕΕ», δήλωσε η κ. Dilyana Slavova, πρόεδρος του τμήματος «Εξωτερικές σχέσεις» της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, κατά την εναρκτήρια ομιλία της στη διάσκεψη.

Η αρμόδια για τη δικαστική μεταρρύθμιση Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας κ. Ekaterina Zaharieva τόνισε επίσης την ανάγκη συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, ως εξής: «Οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τη συνοχή στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.» Η κ. Zaharieva εξέφρασε την ελπίδα ότι το 2025 δύο από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα είναι ήδη μέλη της ΕΕ.

 Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στα δικαιώματα και στη χειραφέτηση των ευάλωτων ομάδων στην εν λόγω περιοχή.(sg)