Με 27 ανακυκλωμένες φιάλες φτιάχνεται ένα μπλουζάκι

Μια επιτυχημένη στρατηγική για τα πλαστικά πρέπει να επιδιώκει αποτελεσματικά μέτρα εκπαίδευσης και κατάρτισης που να ενισχύουν το σεβασμό στη δυναμική ισορροπία της βιόσφαιρας. Προκειμένου να μπορούν τα πλαστικά να ανακυκλώνονται ευκολότερα και να επιταχυνθεί η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία, είναι αναγκαίο να υπάρξουν σχεδιασμός και συμπεριφορικά κίνητρα καθώς και κοινές τεχνικές και κανονιστικά πρότυπα.

Στη γνωμοδότησή της για τη Στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία της Επιτροπής, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι η ανακύκλωση των πλαστικών αποτελεί ουσιαστική ευκαιρία για βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομική ανάπτυξη. Τα πλαστικά αντικείμενα πρέπει να θεωρούνται πολύτιμη πρώτη ύλη που πρέπει να ανακτηθεί. «Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή νοοτροπία κυκλικότητας των πλαστικών βάσει ανάλυσης ολόκληρου του κύκλου ζωής των προϊόντων ... και τούτο θα επιτύχει μόνον με τη συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών», δήλωσε ο κ. Antonello Pezzini, εισηγητής της γνωμοδότησης. «Τα πλεονεκτήματα της διαλογής και της ανακύκλωσης των πλαστικών πρέπει να αποτελέσουν πραγματικότητα για τους Ευρωπαίους πολίτες».

Τα μικροπλαστικά -που συχνά χρησιμοποιούνται στα απορρυπαντικά, τα καλλυντικά, τα έπιπλα και τις βαφές- χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, διότι η ρύπανση από την πηγή αυτή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Από το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο στο νήμα

Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει την χωριστή συλλογή και, ιδίως την ανακύκλωση του PET (τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο) διότι έτσι επιτυγχάνονται οικονομικά οφέλη και δημιουργούνται νέες οικονομικές δραστηριότητες και θέσεις εργασίας. Ο μετασχηματισμός του ΡΕΤ σε ύφασμα είναι καινοτόμος και φιλικός προς το περιβάλλον, και εξασφαλίζει την ποιότητα από τις τεχνικές παραγωγής έως τον σχεδιασμό. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: Χρειάζονται περίπου 27 φιάλες χωρητικότητας  1,5 λίτρων —περίπου η συνιστώμενη κατανάλωση νερού για μια τετραμελή οικογένεια ανά εβδομάδα — για να κατασκευαστεί ένα φούτερ τύπου φλις. (sma)