Η Ευρώπη επί το έργον

Το θέμα του βίντεο με τίτλο "Europe at work" (η Ευρώπη επί το έργον) είναι ο εορτασμός της 60ής επετείου από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ). Σε αυτό παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα από τους τομείς όπου η ΕΟΚΕ και τα μέλη της βοήθησαν ουσιαστικά να βελτιωθεί η ζωή των Ευρωπαίων πολιτών κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών.