Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ξεχάσει τις αξίες της κατά την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσαν οι πολιτικοί ιθύνοντες της ΕΕ

Στην πρώτη σύνοδο κορυφής των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία διοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, υπογραμμίστηκε ότι η ΕΕ οφείλει να διασφαλίσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ασφαλής, αμερόληπτη και σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές αξίες.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία που δεν πρέπει να μας υπερκεράσει, ούτε να μας καταπνίξει», δήλωσε η Catelijne Muller, πρόεδρος της θεματικής ομάδας μελέτης για την τεχνητή νοημοσύνη, και πρόσθεσε ότι «οι άνθρωποι πρέπει να παραμείνουν κυρίαρχοι της τεχνητής νοημοσύνης». 

Η Mariya Gabriel, επίτροπος αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δρομολογήσει συντονισμένη δράση για την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία χαρακτήρισε «ισχυρή πολιτική προτεραιότητα». Η Επιτροπή επιδιώκει να συγκεντρώσει 20 δισ. ευρώ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για την τεχνητή νοημοσύνη έως το 2020 και ακόμη 20 δισ. ευρώ ετησίως για την επόμενη δεκαετία.

Η Mady Delvaux, εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τεχνητή νοημοσύνη υπογράμμισε την πρόκληση της προσβασιμότητας και ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να διαμοιράσει επιτυχώς τα οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της τρέχουσας Προεδρίας της ΕΟΚΕ. Όπως τόνισε η κ. Ariane Rodert, πρόεδρος του ειδικευμένου τμήματος «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», η ΕΟΚΕ επεξεργάζεται δύο νέες γνωμοδοτήσεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. (ia)