Εμπόριο, επενδύσεις, κοινωνική ασφάλιση και αλληλεγγύη — Κομβικά σημεία της 16ης συζήτησης στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-Κίνας

«Η συμβολή της κοινωνίας πολιτών εμπλουτίζει την πολύπλευρη εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και καταλήγει σε βελτίωση των διεθνών σχέσεων», συμφώνησαν ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, Luca Jahier, και ο αντιπρόεδρος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Κίνας, Yang Chongui, κατά την 16η συνεδρίαση στρογγυλής τραπέζης των δύο οργάνων. Μετά το πέρας της 16ης συνεδρίασης στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-Κίνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Μαΐου στη Βάρνα (Βουλγαρία), τα δύο μέρη εξέδωσαν Κοινή δήλωση στην οποία συνοψίζονται τα κύρια συμπεράσματα και συστάσεις.

«Η Στρογγυλή τράπεζα ΕΕ-Κίνας αναδεικνύεται σταθερά σε μία από τις κύριες διμερείς εκδηλώσεις μεταξύ ΕΕ και Κίνας και αντικατοπτρίζει τη γενική θετική κατάσταση και σταθερότητα των σχέσεών τους», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, Luca Jahier, προσθέτοντας ότι, ως μείζονες οικονομικοί, πολιτικοί και στρατηγικοί εταίροι, η ΕΕ και η Κίνα οφείλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους σε ένα ακόμη μεγαλύτερο αριθμό θεμάτων.

Η 16η Στρογγυλή τράπεζα ΕΕ-Κίνας επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν τους μηχανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης καθώς και τις εμπορικές σχέσεις και τις επενδύσεις μεταξύ ΕΕ και Κίνας.

Παράλληλα με τη Στρογγυλή τράπεζα, πραγματοποιήθηκε τριμερής συνεδρίαση, με τη συμμετοχή του Βουλγαρικού Υπουργείου Τουρισμού και της Βουλγαρικής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, με θέμα το Έτος τουρισμού ΕΕ-Κίνας 2018. Το έτος αποσκοπεί στην προώθηση λιγότερο γνωστών προορισμών, στην παροχή ευκαιριών για την αύξηση της οικονομικής συνεργασίας, στη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και Κίνας και στη βελτίωση των αεροπορικών συνδέσεων. (ia)