08.30   Εγγραφή των συμμετεχόντων

09.00   Υποδοχή και εισαγωγικές παρατηρήσεις

09.00   Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Παντελή ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

09.05   Ομιλία της Υφυπουργού Εσωτερικών Μακεδονίας – Θράκης, κας Μαρίας ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ

09.10   Ομιλία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κου Απόστολου ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ

09.15   Ομιλία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κου Ιωάννη ΜΠΟΥΤΑΡΗ

09.20   Ομιλία του Προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, κ. Γεωργίου ΚΑΒΒΑΘΆ

09.25   Ομιλία του Προέδρου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, κου Παναγιώτη ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗ

09.30   Kύρια ομιλία : κ. Βασίλης ΚΟΡΚΙΔΗΣ, Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

09.45   Παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης με θέμα Το δυναμικό των οικογενειακών και των παραδοσιακών επιχειρήσεων για ώθηση της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης στις περιφέρειες (ECO/433) από τον εισηγητή, κ. Δημήτρη ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

10.00   Πάνελ συζήτησης: Πώς θα ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ανάγκες των οικογενειακών και των παραδοσιακών επιχειρήσεων κατά τη διαμόρφωση και την υλοποίηση υποστηρικτικών πολιτικών και μέτρων; Ποιες είναι οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις και ποιες οι δυνητικές λύσεις;

Συντονιστής:

  • κ. Christophe LEFÈVRE, Πρόεδρος της Ομάδας Μελέτης ECO/433

Kύριες ομιλίες

  • κα Kristin SCHREIBER, διευθύντρια, ΓΔ GROW, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

  • κ. Luc HENDRICKX, διευθυντής UEAPME

Συμμετέχοντες:

  • κα Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ, ευρωβουλευτής
  • κ. Αθανάσιος ΜΠΕΛΙΔΗΣ, Καθηγητής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
  • κα Milena ANGELOVA, εισηγήτρια της ΕΟΚΕ για το θέμα Αποτελεσματικότητα των πολιτικών για τις ΜμΕ            

11.20   Διάλειμμα για καφέ

11.40   Πάνελ συζήτησης: Πώς θα βελτιωθεί η πρόσβαση των οικογενειακών και των παραδοσιακών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση κατά τη διαμόρφωση και την υλοποίηση υποστηρικτικών πολιτικών και μέτρων;

Συντονιστής:

  • κ.  Roman HAKEN, Μέλος της Ομάδας Μελέτης ECO/433

Kύρια ομιλία:

  • κ. Jose ROMANO, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων 

Συμμετέχοντες:

  • κ. Arturo GARRIDO, μέλος, Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικογενειακών Επιχειρήσεων
  • κα Katrin STURM, Γενική Γραμματέας Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιδρυμάτων Αμοιβαίων Εγγυήσεων

12.50  Τελικές παρατηρήσεις

13.00  Λήξη της ακρόασης