Το Μέλλον της Δημοκρατίας στην Ευρώπη

Η επικείμενη διάσκεψη της Προεδρίας της ΕΟΚΕ με τίτλο Το Μέλλον της Δημοκρατίας στην Ευρώπη θα διεξαχθεί στις 1-2 Μαρτίου 2018 στην Αθήνα στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης.

Ως θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΟΚΕ παρέχει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από τα κράτη μέλη μια επίσημη πλατφόρμα για να εκφράσουν τις απόψεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσηλωμένη στις αξίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η ΕΟΚΕ προτάσσει την ανάγκη για μια πιο συμμετοχική Ένωση, που συμβαδίζει με τις ανησυχίες των πολιτών αξιοποιώντας την  εμπειρογνωμοσύνη και την αντιπροσωπευτικότητα των μελών της ΕΟΚΕ. Σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή μας διαδραματίζει κεντρικό συμβουλευτικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης, προωθώντας πολιτικές και νομοθετικές πράξεις που συνδέονται καλύτερα με τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες επί τόπου.

Σηματοδοτώντας το τέλος της θητείας του Προέδρου της ΕΟΚΕ, η διάσκεψη αυτή έχει ως στόχο να παράσχει βήμα συζήτησης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τις επιλογές και τις προκλήσεις που συνοδεύουν το εγχείρημα μιας πραγματικά ολοκληρωμένης και δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία θεωρεί ως το μόνο έγκυρο μέλλον για την Ευρώπη. Οι θεματικές συνεδριάσεις της Διάσκεψης θα εξετάσουν τις προκλήσεις και τους κινδύνους που θέτουν για τη δημοκρατία ο λαϊκισμός, η τεχνοκρατία, και η διεύρυνση των ανισοτήτων καθώς και την προοπτική του ευρωπαϊκού φεντεραλισμού σε σχέση με ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Η Διάσκεψη θα συγκεντρώσει κορυφαίους εκπροσώπους του ευρωπαϊκού και ελληνικού πολιτικού, ακαδημαϊκού και πολιτικού φάσματος.