Το Μέλλον της Δημοκρατίας στην Ευρώπη - Related Publications and other work