Οι προτεραιότητας της προεδρίας της Christa Schweng

This page is also available in

Ένα όραμα για μια ισχυρότερη και πιο ανθεκτική Ευρώπη μετά την πανδημία COVID-19

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταστεί πιο ευημερούσα οικονομικά, πιο πολυδεκτική κοινωνικά και πιο βιώσιμη περιβαλλοντικά. Θα πρέπει να παρέχει υγιείς συνθήκες ώστε το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών να ακμάζει και να ζει σε ανοιχτές δημοκρατίες που να βασίζονται σε αξίες. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) θα στηρίξει την ενεργό συμβολή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην υλοποίηση του οράματος για την Ευρώπη και θα παρέχει πολύτιμη εμπειρογνωσία στους πολιτικούς ιθύνοντες, με στόχο μια πιο συμμετοχική Ευρώπη και πιο αποτελεσματικές πολιτικές που να συνδέονται καλύτερα με την οικονομική, την κοινωνική κατάσταση και την κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών επιτόπου.

Η τρέχουσα θητεία θα σημαδευτεί από την πανδημία COVID-19 και, δυστυχώς, από την αβεβαιότητα και τα οικονομικά και κοινωνικά δεινά που δυσχεραίνουν την επιβίωση των επιχειρήσεων και οδηγούν στην ανεργία τους εργαζόμενους. Μέχρι να είναι διαθέσιμο και ευρέως αποδεκτό ένα εμβόλιο, η «νέα κανονικότητά» μας θα συνεχίσει να συνίσταται στην κοινωνική αποστασιοποίηση, τις μάσκες, τις υβριδικές ή εξ αποστάσεως συνεδριάσεις και τη διακοπή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να αναπτύξουμε ένα όραμα για μια νέα Ευρώπη μετά την πανδημία COVID-19 και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η ΕΟΚΕ θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάκαμψη και στη μελλοντική ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Παράλληλα, θα πρέπει να οικοδομήσουμε εκ νέου μια ΕΟΚΕ πιο ενωμένη και αποτελεσματική που να χαίρει εξαιρετικής εκτίμησης.

Downloads

EESC President Christa Schweng - Priorities