Press Release - YEYS 2017 school visit - Slovakia

This page is also available in

ŠTUDENTI Z SÚKROMNEJ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY BUDÚ REPREZENTOVAŤ MLADÝCH ĽUDÍ ZO SLOVENSKA A ICH NÁZORY NA BUDÚCNOSŤ EURÓPY

 

Dňa 8. februára o 12.00 navštívi študentov zo Súkromnej strednej odbornej školy v Bátorových Kosihách, členka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), ktorý ich pripraví na podujatie „Vaša Európa, váš názor“ („Your Europe, Your Say“). Ide o zhromaždenie európskej mládeže, ktoré sa uskutoční v sídle EHSV v Bruseli 30. – 31. marca 2017, a na ktorom sa zídu zástupcovia 33 škôl z EÚ a kandidátskych krajín, aby diskutovali o budúcnosti Európy.

 

Downloads

Press Release - YEYS 2017 school visit - Slovakia