Press Release - YEYS 2017 school visit - FYROM

This page is also available in

УЧЕНИЦИ ОД СТРУГА ЌЕ ГИ ПРЕТСТАВАТ ГЛЕДИШТАТА НА МЛАДИТЕ ОД ПОРАНЕШНАТА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИДНИНАТА НА ЕВРОПА

На 17 февруари, Роман Хакен, член на Европскиот економски и социјален комитет (ЕЕСК), ќе посети ученици од средното училиште „Нико Нестор’’ за да ги подготви за „Твоја Европа, твој збор’’ (ТЕТЗ). ТЕТЗ е собир на младите од Европа што ќе се одржи во ЕЕСК во Брисел на 30-31 март 2017 и на кој претставници на 33 училишта од Европската Унија и од земјите-кандидатки ќе дебатираат за иднината на Европа.

 

 

 

 

 

Downloads

Press Release - YEYS 2017 school visit - FYROM