Tjenesteydelser

This page is also available in

Displaying 1 - 2 of 2
11/06/2019
Press Release
Reference number: 
29/2019

Ifølge den nye undersøgelse, som er bestilt af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, skaber grænseoverskridende tjenesteydelser nye job og økonomisk vækst. Sådanne tjenesteydelser er positive for alle EU-lande og for de forskellige typer job – både arbejds- og vidensintensive. Dokumentet viser, at det er til fordel for EU's økonomi at undgå en streng regulering af det indre marked for grænseoverskridende tjenesteydelser. En nedgang i andelen af grænseoverskridende tjenesteydelser med 1 % vil koste EU's økonomi ca. 8 mia. EUR.

15/06/2018
Hearing live-in care Poland
Press Release
Reference number: 
Reference number: 32/2018

The EESC held the fourth of its Going Local meetings on the live-in care sector in the EU, this time in Poland. The country provides much of the sector's workforce in western EU Member States, but has itself started to face a serious shortage of qualified carers in recent years