EESC Taxonomy term

This page is also available in:

Den 24. december 2020 indgik EU og UK en handels- og samarbejdsaftale efter lange og komplicerede forhandlinger. Fra den 1. januar 2021 fandt denne aftale midlertidig anvendelse, indtil Rådet og Europa-Parlamentet afsluttede ratifikationsprocessen. På samme måde som andre nylige frihandelsaftaler indeholder aftalen specifikke bestemmelser om en civilsamfundsdialog. EØSU, der er den vigtigste aktør i denne civilsamfundsdialog, har derfor truffet afgørelse om den institutionelle struktur til fremme af forbindelserne med UK og dets civilsamfund (erhvervslivet, fagforeninger og andre organisationer) samt et organ til overvågning af handels- og samarbejdsaftalen.

Denne nye struktur, som er tilpasset ikke bare efter den indgåede aftale og de nye forbindelser mellem EU og UK, men også efter den seneste institutionelle udvikling i Kommissionen, omfatter:

  • opfølgningsudvalget EU/UK, den politiske efterfølger til opfølgningsudvalget om brexit og et EØSU-udvalg, hvor vi kan fastlægge vores egen dagsorden og vores egne prioriteter for at opfylde behovene i den nye virkelighed
  • EU's interne rådgivende gruppe under handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og UK, civilsamfundets institutionelle søjle i handelsforbindelserne mellem EU og UK.

Nu, hvor de fremtidige forbindelser er blevet fastlagt mellem de to parter gennem en så vigtig og omfattende partnerskabsaftale, er EØSU fast besluttet på at spille en rolle med hensyn til at optimere potentialet ved denne aftale, især med hensyn til det britiske civilsamfund. EØSU er fast besluttet på at opretholde en tæt kontakt med det britiske civilsamfund efter brexit, tilskynde til dialog og udveksling og bringe civilsamfundsorganisationerne ind i den sociale beslutningsproces og dermed sikre, at de stærke økonomiske, sociale og politiske bånd, der er udviklet gennem et halvt århundrede med UK's medlemskab af EU, beskyttes.

No items found