Det Forenede Kongerige

This page is also available in:

Den 24. december 2020 indgik EU og UK en handels- og samarbejdsaftale efter lange og komplicerede forhandlinger. Fra den 1. januar 2021 fandt denne aftale midlertidig anvendelse, indtil Rådet og Europa-Parlamentet afsluttede ratifikationsprocessen. På samme måde som andre nylige frihandelsaftaler indeholder aftalen specifikke bestemmelser om en civilsamfundsdialog. EØSU, der er den vigtigste aktør i denne civilsamfundsdialog, har derfor truffet afgørelse om den institutionelle struktur til fremme af forbindelserne med UK og dets civilsamfund (erhvervslivet, fagforeninger og andre organisationer) samt et organ til overvågning af handels- og samarbejdsaftalen.

Denne nye struktur, som er tilpasset ikke bare efter den indgåede aftale og de nye forbindelser mellem EU og UK, men også efter den seneste institutionelle udvikling i Kommissionen, omfatter:

 • opfølgningsudvalget EU/UK, den politiske efterfølger til opfølgningsudvalget om brexit og et EØSU-udvalg, hvor vi kan fastlægge vores egen dagsorden og vores egne prioriteter for at opfylde behovene i den nye virkelighed
 • EU's interne rådgivende gruppe under handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og UK, civilsamfundets institutionelle søjle i handelsforbindelserne mellem EU og UK.

Nu, hvor de fremtidige forbindelser er blevet fastlagt mellem de to parter gennem en så vigtig og omfattende partnerskabsaftale, er EØSU fast besluttet på at spille en rolle med hensyn til at optimere potentialet ved denne aftale, især med hensyn til det britiske civilsamfund. EØSU er fast besluttet på at opretholde en tæt kontakt med det britiske civilsamfund efter brexit, tilskynde til dialog og udveksling og bringe civilsamfundsorganisationerne ind i den sociale beslutningsproces og dermed sikre, at de stærke økonomiske, sociale og politiske bånd, der er udviklet gennem et halvt århundrede med UK's medlemskab af EU, beskyttes.

Displaying 1 - 5 of 5
 • The 6th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA featured the participation of the UK DAG Chair, Mr. Sean McGuire, to discuss the recent Windsor Framework on Northern Ireland, the situation of both DAGs and future joint steps. A DG TRADE representative presented and discussed with members the technical aspects of Level Playing Field provisions.

 • -
  In the context of the reinforced follow-up of EESC Information Report

  Following the adoption of the EESC Information Report on the Implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, the Committee is now promoting and giving it a reinforced follow-up using various communication channels, considering the relevance and the perfect timing of the subjects covered in the report.

   

 • The 5th meeting of the EU DAG set up under the EU-UK TCA was dedicated to the assessment of the first year of DAG work -including the recent EU-UK Civil Society Forum, to an update on the Trade Specialised Committees and to a structured discussion of selected issues and recommendations with a DG TRADE representative.

 • The upcoming meeting of the Section for External Relations, which will take place on 20 December 2022, will be dedicated to EU-UK relations. The EU-UK Follow-up Committee was set up in March 2021 primarily to maintain and strengthen relations between UK and EU civil society organisations, and to monitor implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement.

   

 • At this 4th meeting of the EU DAG set up under the TCA, the discussion focused on practical aspects as well as the preparations for the 1st DAG-to-DAG meeting (joint meeting of the EU and UK DAGs) and the 1st Civil Society Forum, that took place on October 3rd and 4th respectively. 

Displaying 1 - 5 of 5