Det Forenede Kongerige

This page is also available in

Den 24. december 2020 indgik EU og UK en handels- og samarbejdsaftale efter lange og komplicerede forhandlinger. Fra den 1. januar 2021 fandt denne aftale midlertidig anvendelse, indtil Rådet og Europa-Parlamentet afsluttede ratifikationsprocessen. På samme måde som andre nylige frihandelsaftaler indeholder aftalen specifikke bestemmelser om en civilsamfundsdialog. EØSU, der er den vigtigste aktør i denne civilsamfundsdialog, har derfor truffet afgørelse om den institutionelle struktur til fremme af forbindelserne med UK og dets civilsamfund (erhvervslivet, fagforeninger og andre organisationer) samt et organ til overvågning af handels- og samarbejdsaftalen.

Denne nye struktur, som er tilpasset ikke bare efter den indgåede aftale og de nye forbindelser mellem EU og UK, men også efter den seneste institutionelle udvikling i Kommissionen, omfatter:

  • opfølgningsudvalget EU/UK, den politiske efterfølger til opfølgningsudvalget om brexit og et EØSU-udvalg, hvor vi kan fastlægge vores egen dagsorden og vores egne prioriteter for at opfylde behovene i den nye virkelighed
  • EU's interne rådgivende gruppe under handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og UK, civilsamfundets institutionelle søjle i handelsforbindelserne mellem EU og UK.

Nu, hvor de fremtidige forbindelser er blevet fastlagt mellem de to parter gennem en så vigtig og omfattende partnerskabsaftale, er EØSU fast besluttet på at spille en rolle med hensyn til at optimere potentialet ved denne aftale, især med hensyn til det britiske civilsamfund. EØSU er fast besluttet på at opretholde en tæt kontakt med det britiske civilsamfund efter brexit, tilskynde til dialog og udveksling og bringe civilsamfundsorganisationerne ind i den sociale beslutningsproces og dermed sikre, at de stærke økonomiske, sociale og politiske bånd, der er udviklet gennem et halvt århundrede med UK's medlemskab af EU, beskyttes.

Displaying 1 - 4 of 4
Opinion
Vedtaget on 27/04/2023
Reference: 
REX/574-EESC-2023
Plenarforsamling: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

In accordance with the EU-UK Withdrawal Agreement, Regulation (EC) No 726/2004 and Directive 2001/83/EC as well as the Commission acts based on them, apply to and in the UK in respect of Northern Ireland.

 

Udvalgets udtalelse: Specific rules relating to medicinal products for human use intended to be placed on the market of Northern Ireland

Opinion
Vedtaget on 27/04/2023
Reference: 
REX/575-EESC-2023
Plenarforsamling: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

In accordance with the EU-UK Withdrawal Agreement, a number of EU legislative acts concerning sanitary and phytosanitary (SPS) measures apply to and in the UK in respect of Northern Ireland after the end of the transition period set out in the Withdrawal Agreement.

Accordingly, the entry into Northern Ireland from other parts of the UK of certain consignments of products of animal or plant origin, including animal food, plants for planting, machinery and vehicles for agricultural or forestry purposes and seed potatoes falls within the scope of these acts and is subject to official controls, certification requirements and prohibitions. This also applies to non-commercial movements of certain pet animals.

Udvalgets udtalelse: Specific rules relating to the entry into Northern Ireland from other parts of the United Kingdom of certain consignments of goods

Opinion
Vedtaget on 25/01/2023
Reference: 
REX/563-EESC-2022
Plenarforsamling: 
575 -
Jan 24, 2023 Jan 25, 2023

The general objective of the information report will be to feed into the political dialogue between the EU and UK and promote a joint reflection on their future relationship. More specifically, the information report will be transmitted to the relevant services in the European Commission, EEAS, European Parliament, and Council, as the EESC's contribution to addressing issues arising from the EU-UK Withdrawal Agreement and Northern Ireland Protocol.

Information report: The implementation of the EU-UK Withdrawal Agreement, including the Protocol on Ireland and Northern Ireland