Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

This page is also available in

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) samler EU-medlemsstaterne og de tre EFTA‑lande, som indgår i EØS (Island, Liechtenstein og Norge), i et indre marked, som reguleres af de samme grundlæggende regler. Disse regler sigter mod at gøre det muligt for varer, tjenesteydelser, kapital og personer at bevæge sig frit i EØS inden for rammerne af et konkurrenceorienteret miljø. Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde trådte i kraft den 1. januar 1994.

Det rådgivende udvalg for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er en del af EØS-aftalen (artikel 96) og blev oprettet i 1994.

Displaying 1 - 1 of 1
24/05/2019
Press Release
Reference number: 
27/2019

The 25th anniversary of the European Economic Area (EEA) Agreement, in force since 1994, was the main topic of the EEA Consultative Committee meeting that took place on 23 and 24 May. This committee, which represents employers, workers and other civil society players of EEA member states, insisted on the importance of completing the internal market and taking into account its social dimension.