Sektionen for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug (INT)

Sektionen for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug (INT) arbejder med en lang række politiske områder inden for industri, konkurrence, små og mellemstore virksomheder (SMV'er), socialøkonomiske virksomheder, den digitale økonomi og det digitale samfund. Derudover drøfter og vedtager den udtalelser om forskning og innovation, forbrugerbeskyttelse, nye økonomiske tendenser som den cirkulære økonomi (sektionen er dybt involveret i ECESP) samt politikkerne vedrørende det indre marked i almindelighed.

Når det gælder forhold, der har særlig stor betydning for det indre marked, afholder sektionen offentlige høringer med henblik på at høre den bredest mulige vifte af civilsamfundsorganisationer. Siden 1999 har sektionen desuden hvert år organiseret udvalgets flagskibsarrangement den europæiske forbrugerdag.

Sektionens observatorium for den digitale omstilling og det indre marked overvåger desuden udviklingen på det digitale indre marked og kommer med forslag til måder at fjerne hindringer og foretage forbedringer på.

Downloads

INT Section priorities 2023-2025
INT Section - Contributions to EU policies
End of mandate 2020-2023 – Alain Coheur, INT Section president
Activity report 2020-2023 – Louise Grabo, President of the Observatory of the Digital Transition and the Single Market