Sektionen for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug (INT) - Related Opinions