Sektionen for Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål og Unionsborgerskab (SOC)

Sektionen for Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål og Unionsborgerskab (SOC) forbereder EØSU's arbejde inden for en række politikområder, såsom beskæftigelse og arbejdsvilkår, uddannelse og erhvervsuddannelse, grundlæggende rettigheder og borgerrettigheder, sundhed, socialpolitik og sociale rettigheder, ligestilling mellem kønnene, handicapanliggender, integration af romaer, migration og asyl, retlige og indre anliggender (herunder indvandring).

Sektionens vigtigste aktiviteter omfatter arbejdet med bekæmpelse af og genopretning efter covid‑19‑pandemien, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet, den europæiske søjle for sociale rettigheder og ledsageforanstaltninger, fremtidens arbejde og migration og asyl. SOC‑sektionen varetager endvidere sekretariatet for Det Europæiske Migrationsforum (EMF), som EØSU står for sammen med Kommissionen.

De mere specialiserede opgaver udføres af sektionens stående organer, nemlig Arbejdsmarkedsobservatoriet (LMO), ad hoc-gruppen om Grundlæggende Rettigheder og Retsstatsprincippet (FRRL), den tematiske studiegruppe "Indvandring og integration" (IMI), den tematiske studiegruppe "Handicappedes rettigheder" (DIS) og den tematiske studiegruppe "Inklusion af romaer" (ROMA).

Downloads

SOC section priorities 2023-2025
End-of-mandate-report SOC 2020-2023