Sektionen for Eksterne Forbindelser (REX)

EØSU's sektion for Eksterne Forbindelser (REX-sektionen) har til opgave at overvåge EU's eksterne aktiviteter gennem en dialog med civilsamfundsorganisationer fra de lande og regioner uden for EU, som EU har formelle forbindelser med. Sektionen følger også aktivt EU's handels- og udviklingspolitikker.

  1. REX-sektionen har en række opfølgningsudvalg bestående af EØSU-medlemmer, der holder øje med udviklingen og styrer REX-sektionens arbejde på disse forskellige områder.
  2. De blandede rådgivende udvalg er sammensat af EØSU-medlemmer og civilsamfundsorganisationer fra et land, som EU har undertegnet en associeringsaftale eller lignende aftale med. Deres opgave er at vedtage henstillinger fra repræsentanter fra civilsamfundet vedrørende forskellige aspekter af de bilaterale forbindelser. De rådgivende udvalg har en lignende rolle, men vedrører en gruppe lande frem for et enkelt land.
  3. Civilsamfundsplatformene ligner de blandede rådgivende udvalg, men deres medlemskab i EU omfatter ud over EØSU også andre europæiske civilsamfundsorganisationer. De udspringer af associeringsaftalerne med de østlige partnerlande.
  4. EØSU deltager i en rundbordsdialog med Kinas økonomiske og sociale råd.
  5. De interne rådgivende grupper er organer etableret inden for rammerne af frihandelsaftaler eller frihandelskapitler i associeringsaftaler. De har til opgave at rådgive Kommissionens GD TRADE om frihandelsaftalernes kapitler om handel og bæredygtig udvikling. De er ikke bilaterale organer. Modparterne i frihandelsaftalerne med EU har deres egne interne rådgivende grupper, der rådgiver de respektive nationale regeringer. Både EU's interne rådgivende grupper og deres modparter kan tilrettelægge møder i de fælles interne rådgivende grupper. EØSU (REX-sektionen) fungerer som sekretariat for EU's interne rådgivende grupper.

Downloads

External Relations Section - Presentation
REX Working Programme 2024
Rapport fin de mandat REX 2020-2023

View the complete list of the REX section bodies