Opfølgningsudvalget EU/Rusland

This page is also available in

EØSU har siden februar 2011 fulgt op på sine forbindelser med det russiske civilsamfund via Opfølgningsudvalget EU/Rusland, der blev oprettet med henblik på at udvikle og vedligeholde forbindelserne med det russiske civilsamfund og øge civilsamfundets bidrag til forbindelserne mellem EU og Rusland.

Fremme af mellemfolkelig kontakt er et af de fem vejledende principper for forbindelserne mellem EU og Rusland, som EU's udenrigsministre og EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender Federica Mogherini blev enige om i marts 2016. Siden da har EØSU taget fornyet kontakt til sin russiske modpart Den Russiske Føderations civilkammer og fortsat samarbejdet med Civilsamfundsforummet EU-Rusland gennem årlige fælles seminarer og andre aktiviteter.