Opfølgningsudvalget for EU's nabolande i øst

This page is also available in

Opfølgningsudvalget for EU's nabolande i øst blev oprettet i 2004 som et særligt EØSU-organ med ansvar for forbindelserne med civilsamfundet i nabolandene i øst. Opfølgningsudvalget mødes som regel fire gange om året for at drøfte aktuelle spørgsmål vedrørende naboskabslandene i øst og indbyder ofte repræsentanter for andre EU-institutioner, eksterne eksperter, civilsamfundsorganisationer og andre til at deltage. Medlemmerne af opfølgningsudvalget spiller en aktiv rolle i aktiviteterne i østpartnerskabet, herunder i partnerskabets multilaterale platforme og civilsamfundsforum.